Okolo Brd: Blovice: Osobnosti

Milan Knižák (*1940)


Milan Knižák

Milan Knižák v blovickém muzeu

Milan Knižák

Milan Knižák v blovickém muzeu

Rodiče Milana Knižáka bydleli v Blovicích, kde jeho otec byl řídicím učitelem. Syn Milan se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. Jeho otec Karel Knižák v roce 1945 z Blovic odešel na výzvu vlády učit do pohraničí - do Mariánských Lázní, kde začal chodit Milan Knížák do školy.
V roce 1957 maturoval na gymnáziu v Plané u Mariánských Lázní. Poté následovalo několik pokusů o studium na vysoké škole (Vysoká škola pedagogická v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze a Matematicko-fyzikální fakulta KU v Praze), ale studium nikdy nedokončil.
Pak už se věnoval jen umění v nejširším záběru, od malířství až po hudbu.

Poprvé vystavoval v roce 1958 v Mariánských Lázních. Na začátku šedesátých let začal vytvářet své první aktivity - happeningy, jako např. Ceremonie z roku 1968 a Kamenný obřad v roce 1971, dále se věnoval tvorbě objektů, např. Tělo a socha z roku 1963 a různým instalacím tzv. environments na ulicích a ve dvorech Prahy v roce 1962. Společně s přáteli založil skupinu Aktuální umění (Actual Art), která někdy kolem roku 1966 slovo umění vypustila z názvu a užívala jen označení Aktual. Známé a již zdokumentované jsou jejich akce na Novém Světě v Praze a Demonstrace Jednoho (obě roku 1964), některé jejich písně převzala hudební skupina The Plastic People of the Universe.
V roce 1965 byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců. V témže roce Jindřich Chalupecký upozornil na Knížákovy aktivity členy hnutí Fluxus a zprostředkoval kontakt s jeho zakládajícím členem Geogrem Maciunasem, který ustanovil Milana Knížáka do pozice Director Fluxus East a pozval ho do Spojených států, kam Knižák odletěl v roce 1968.
V roce 1970 se vrátil do Československa. Po návratu se 1975 oženil s Marií Saudkovou, ale neměl trvalé zaměstnání. Přivydělával si v různých profesích, prodejem obrazů (vlastních) a restaurováním loutek. V roce 1979 pobýval v Německu na stipendijním pobytu v programu DAAD. V roce 1983 přednáší na Hochschule für Bildende Kunst v Hamburku. V osmdesátých letech se věnoval hudebním a architektonickým experimentům, designu šperků a nábytku.

Svým nonkonformismem se neustále střetal s komunistickým režimem a v 70.-80. letech byl opakovaně policejně vyšetřován i trestně stíhán.

Od roku 1990 profesor a 1990-97 rektor AVU v Praze. V roce 1999 ho jmenoval tehdejší ministr kultury Pavel Dostál do čela Národní galerie. Vedle toho v letech 2001–2007 byl členem Rady České televize.

V roce 2006 vydal dvoudílnou Encyklopedii výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, která je výsledkem jeho třicetileté práce.[Na začátek stránky]