Průvodce Okolo Brd: Hostomice pod Brdy

 


prof. JUDr Jiří Havelka (1892 - 1964)Jiří Havelka

Jiří Havelka se narodil 25. 7. 1892 ve městě Orel (Rusko) a zemřel 5. 6. 1964 v Hostomicích pod Brdy.
Po studiích práv v Praze pracoval na ministerstvu železnic (vrchní odborový rada, později osobní tajemník několika ministrů železnic). Od 1931 docent správní vědy a čs. správního práva na Univerzitě Karlově v Praze. Od 1933 rada Nejvyššího správního soudu v Praze. Zde se blíže seznámil s E. Háchou, který stál v jeho čele. Hácha si ho také vybral po nástupu do prezidentského úřadu jako vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.
V období 1. 12. 1938-15. 3. 1939 ministr bez portfeje a opět 16. 3.1939-27. 4.1939 ministr bez portfeje v protektorátní vládě. Od 27. 4.1939 do 3. 2. 1940 byl náměstek předsedy protektorátní vlády. V období 27. 4. 1939-25. 4. 1941 ministr dopravy v Eliášově protektorátní vládě. V těchto funkcích zastupoval J. Havelka protektorátní vládu při složitých jednáních s říšským protektorem K. H. Frankem. Jako právník zabránil vydání řady zákonů navrhovaných K. H. Frankem, které měly potlačit svébytnost českého národa. J. Havelka měl rovněž velkou zásluhu na tom, že protektorátní vláda odmítla vydat protižidovské zákony, protektorát se stal jediným územím pod nacistickým vlivem, které tyto zákony nevydalo (protižidovské zákony vydal později K. H. Frank). J. Havelka udržoval styk s domácím i zahraničním odbojem. Po příchodu Heydricha do Prahy byl Havelka /zároveň s Eliášem/ 15.11. 1941 zatčen, zbaven funkcí a do konce války držen v domácím vězení. V lednu 1947 v rámci retribučních řízení byl postaven před Národní soud, ale 21. 4. 1947 osvobozen. Po únoru 1948 musel s rodinou nuceně opustit Prahu a žil v Hostomicích pod Brdy, kde také zemřel.

Spisy:

  • Čsl. právo železniční (1922)
  • Nástin zásad správného řízení (1927)
  • Státní podniky a veřejné ústavy (1930)
.

Prameny:
Martin Hodný, ed.: Českoslovenští politici 1918/1991, Praha 1991. 


[Na začátek stránky]