Průvodce Okolo Brd: Malá Chuchle: Kostel Jména P. Marie

 

Kostel Jména P. Marie (podle hlav. oltáře nazývaný také Narození P. Marie)
Pozdně barokní kostel Jména P. Marie byl postaven na místě původního románského kostela v době rozkvětu lázní v roce 1774. Už v roce 1264 zde stával farní kostel, který v roce 1298 postoupil pražský biskup Řehoř klášteru zbraslavskému. Podle některých zpráv byl vybudován již v roce 1132. Po husitských válkách tu byli kněží podobojí. Když zbraslavský klášter později kostel získal zpět, duchovní správa již nebyla obnovena. Kostel byl svými základy v dosahu spodních vod, trpěl vlhkostí zdiva a přestože byl několikrát opravován, nakonec jeho konstrukce natolik zchátrala, že se kostel zřítil.
Aby se situace neopakovala, byl ze sutin starého kostela a dalšího materiálu vybudován násep do takové výše, aby na něm postavená stavba netrpěla vlhkostí. Zařízení původního kostela se postupem času odvezlo, takže do nového kostela bylo pořízeno zařízení úplně nové v rokokovém slohu. Na jeho financování se velkým dílem podíleli lázenští hosté. Dne 7. září 1774 byl nový kostel vysvěcen opatem Celestynem Stoyem.
Kostel má barokní štíty na východní a západní straně. Kostel nemá věž, ale jen malou vížku na střeše, krytou cibulovitou bání.
Interiér je dnes doplněn novodobým nábytkem, hlavní oltář je pozdně barokní (rokokový) s obrazem "Narození P. Marie" z roku 1774. Nad postraními vstupy za oltář jsou pozlacené sochy andělů.
Na evangelijní straně (vlevo) barokní kazatelna (dnes chybí). Na epištolní straně (vpravo) ve výklenku socha zbičovaného Spasitele.

Varhany jsou z roku 1850.


Literatura :
Antonín Podlaha: Posvátná místa království českého. Diecése Pražská, vikariát Zbraslavský. Praha 1909

[Na začátek stránky]