Průvodce Okolo Brd: Milín

 


Emanuel Bořický (1840 - 1881)Emanuel Bořický

Emanuel Bořický se narodil 7.12.1840 v Milíně, kde také chodil do základní školy. Potom studoval na Akademickém gymnáziu v Praze. Po maturitě vstoupil na Universitu Karlovu, kde se zabýval studiem geologie a mineralogie. Už za studií pracoval v Českém muzeu, kde byl v r. 1865 jmenován asistentem mineralogické sekce.
Asistentem v tomto oboru se stává i na pražské universitě. V r. 1867 promován na doktora filosofie a následujícího roku obdržel profesorské místo na obecném reálném gymnasiu v Praze na Malé Straně. V r. 1869 jmenován kustodem mineralogického oddělení Musea království českého. Téhož roku habilitoval jako soukromý docent petrografie. Roku 1871 byl povolán na universitu jako mimořádný profesor mineralogie s vyučovacím jazykem českým. Řádným profesorem byl jmenován 17. srpna 1880, krátce před svou smrtí. Zemřel 26.1.1881 (na následky úrazu, když upadl na ledě při přecházení zamrzlé Vltavy na Kampě, kde měl soukromou pracovnu).
Byl významným členem velké skupiny badatelů, kteří zahájili mikroskopický výzkum hornin. Tento výzkum obohatil svým objevem mikrochemické metody siliko-fluoridové. Předčasná smrt neumožnila Bořickému dokončit cyklus monografií o vulkanických horninách Čech : čedičích, znělcích, melafyrech, křemitých porfyrech, v nichž provedl nesčetná pozorování o jejich povaze mikroskopické i chemické a k jejichž geologickému výzkumu vydatně přispěl. Uplatnil se nejen v petrografii, ale i v mineralogii, kde Bořický přispěl k výzkumu českých nerostů, především ze silurských rud, po stránce chemické a paragenetické.
Už rok po smrti 25. června 1882 byla Emanuelu Bořickému na jeho rodném domě čp. 75 v Milíně péčí obce a Svatoboru odhalena pamětní deska.Seznam nejznámějších děl:

  • O Delvauxitu z Nenačovic v Čechách, Živa, 1867
  • O čedičích, znělcích, melafyrech a porfyrech českých, Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech II., II., IV.
  • Drobnohledná kvalitativní analysa pomocí kyseliny křemíkofluorovodíkové, Archiv pro přírodovědné prozkoumání Čech, III.
Poznámka: Anglický mineralog Dana, autor vynikající Mineralogie, přejmenoval delvauxit po Bořickém jako Boříckit. 


[Na začátek stránky]