Průvodce Okolo Brd: Osov

Václav Palivec [ 1882 - 1964]Václav Palivec
Václav Palivec se narodil 11. 8. 1882 ve Zbirohu a zemřel 14. 12. 1964 v Praze.
Vystudoval obchodní školu v Praze, poté působil jako hosp. úředník v dřevařských a pivovarnických podnicích, posléze na dobříšském panství knížete Collorado-Mansfelda. Od 1916 ředitel collorado-mansfeldských průmyslových podniků, které po vzniku ČSR reorganizoval do několika akciových společností, a stal se generálním ředitelem a spolumajitelem největší z nich - Dobříšských železáren ve Staré Huti. Ve 20. letech zakoupil od Collorado-Mansfeldů lesní velkostatek a zámek Osov; v meziválečném období činný v Ústředním svazu čs. průmyslníků a ve správní radě Banky pro obchod a průmysl (Lánderbanky) a podílel se na rozvoji čs.-fr. obch. styků. Podporoval řadu č. umělců, zejm. spisovatelů, které hostil na svém zámku v Osově. Blízký přítel K. Čapka, jemuž 1935 věnoval jako svatební dar usedlost Strž. Po únoru 1948 přišel o veškerý svůj majetek. Zemřel v bídě a zapomenutí.

Václav Palivec učinil osovský zámek jakýmsi kulturním centrem, kde se setkávali významní lidé různých profesí. K častým hostům patřil Karel Čapek s chotí Olgou Scheinpflugovou, sochař Karel Dvořák s Leopoldou Dostálovu, spisovatel Ferdinand Peroutka a také mnozí slavní herci té doby. Režisér Slavínský tu natočil film Uličnice s plejádou těch nejslavnějších, jako J.Plachta, O.Nový, V.Ferbasová, L.Pešek, J.Kohout, J.Doležal, S.Svozilová atd. Před druhou světovou válkou byl zámek místem tajných jednání mezi českou kulturní frontou, zastupovanou např. Čapkem a Peroutkou, a německým kulturním atašé.Karel Čapek, O. Scheinpflugová a B. Scheinpflugová na zámku v Osově 1935


Rodina Bassova, Karel Čapek, O. Scheinpflugová, JUDr K. Scheinpflug, J.Čapek, A.Čapková a B. Scheinpflugová na zámku v Osově 1935

[Na začátek stránky]