Průvodce Okolo Brd: Řevnice

 

Farní kostel sv. Mauritia (sv. Mořice)
Patronem kostela je řád Křižovníků s červenou hvězdou. Řevnice měly svůj kostel již v polovině 13. stol., patrně románský (doložen k roku 1254), zasvěcený sv. Mauritiu. Zároveň se dochovala zpráva, že tu existoval další kostel Nanebevzetí P. Marie, vysvěcený při příležitosti věnování Řevnic zbraslavským cisterciákům r. 1292 králem Václavem II.
Kostel sv. Mauricia byl r. 1253 farním a náležel k děkanátu Tetínskému. Snad již r. 1656, bezpečně však r. 1677 stal se filiálním farního kostela v Dobřichovicích. Farním se stal opět až po 250 letech v roce 1905.

V roce 1747 už byl původní kostel sv. Mauritia natolik schátralý, že služby boží musely být přeneseny do malého kostela P. Marie. Nakonec byly v roce 1749 oba kostely zbořeny a začalo se s výstavbou nového kostela. Dne 12. listopadu 1752 právě dokončený kostel vysvětil velmistr křižovnického řádu Julius František Waha a sloužil v něm také první mši.
V roce 1842 musel být nový kostel opraven, neboť se v něm objevily trhliny. Při opravě uzavřeného kostela se mše prozatimně sloužily v umrlčí komoře. Další, tentokrát generální opravy se kostel dočkal až na začátku 20. století. Projekt rekonstrukce zpracoval ing. arch. Eduard Sochor, pod jehož vedením byla oprava v letech 1904-05 provedena.

Kostel sv. Mauritia je jednolodní barokní stavba uprostřed starého hřbitova. Na klenbě jsou fresky z doby dokončení kostela v r. 1752 a ze stejné doby sloupový oltář s obrazem od A. Wenzela (1881): Kristus podává prapor sv. Mauritiovi. Je to kopie obrazu, který se nacházel na zadní straně oltáře. Po stranách obrazu jsou sochy sv. Floriána a Šebestiána. Kazatelna pochází také z roku 1752 s reliéfem: Kristus brání své ovce před šelmami. Vyřezávané dubové lavice byly pořízeny o rok později. V čele lavic jsou vyřezány znaky řádu křižovniků, v bocích medailony s reliéfy světců a znaky cechů. 


[Na začátek stránky]