Průvodce Okolo Brd: Dožice

 


akad. malíř Václav Sochor (1855-1935)Václav Sochor
Václav SOCHOR
* 7. 10. 1855 Obora u Loun, + 23. 2. 1935 Praha
český malíř.
Malíř válečných výjevů a podobizen (obrovská plátna, až 8 x 15 m!), jemuž byl vzorem francouzský realismus. Studoval na školách v Lounech a v Rakovníce, pak stal se žákem malířské akademie v Praze, odkud odcestoval do Mnichova a posléze do Paříže, kde vstoupil do školy Carola Duranda. Jeho pařížský pobyt zůstavil v jeho uměleckém profilu nejmarkantnější rysy. Na světové výstavě v Paříži r. 1889 visel obrovský jeho obraz Slavnost Božího Těla. Proudy světla, atmosféra parného dne i s prachem a čmoudem oblévaly tu skupiny lidu, kněze pod baldachýnem, jízdní četu "Sokola" atd., věrně podle přírody odpozorovanou scenerii a byl to první veliký český pleinér své doby.Na Žofině a r. 1891 na jubilejní výstavě obraz budil všeobecnou pozornost. Ale již dříve přihlásil se bravurně malovanou podobiznou francouzského plukovníka (colonel Dally) na jarní výstavě v Rudolfině. R. 1891 připojil k těmto obrazům ještě několik portrétů, pak obraz V lázni a Začátek palby (husaři 7. pluku opěšalí zahajují střelbu). Později namaloval obrovský žánrový obraz, pasačku s kravou, k nimž přistupuje chasník, vše v životní velikosti. Touto malbou chtěl ukázat, jak ovládá svoje umění a jeho řemeslnou stránku. Zalíbení v malbě vojenských výjevů došlo nejpronikavějšího výrazu v díle Srážka jízdy u. Střezetic u Král. Hradce r. 1866. Na plátně 6 x 9 m Sochor vylíčil seč jízdy v neblahé bitvě Hradecké, útok rak. dragonů na modré dragony pruské. Obraz získal císař František Josefa I. a byl zavěšen v armádním museu ve Vídni. Jeho výstava v Praze, v bývalém posádkovém kostele sv. Vojtěcha u Prašné brány, r. 1902 byla z uměleckých exposic pražských nejčetněji navštívených. Téhož roku Sochor provedl podobiznu pražského starosty dra Vlad. Srba (v zasedací síni na radnici staroměstské). Z dalších válečných obrazů je to např. Baterie mrtvých z r. 1866.


  


[Na začátek stránky]