Průvodce Okolo Brd: Trnová: Osobnosti

ing. Čeněk Daněk (1826–1893)

Čeněk Daněk
Čeněk Daněk se narodil 5. 4. 1826 v Cholticích a zemřel 19. 3. 1893 v Líšně. Byl to inženýr, konstruktér a především významný český průmyslník, zakladatel firmy, která se později stala jádrem ČKD.
Narodil se v rodině sládka. Polytechniku studoval ve Vídni a poté techniku v Praze. V roce 1852 nastoupil do firmy Breitfeld & Evans jako konstruktér. V roce 1854 koupil spolu se starostou Karlína strojírenský závod A.Meisner & Comp., který pod novým názvem Daněk & Co. vyráběl stroje pro cukrovary, jejichž rozmach v té době začínal. Do roku 1871 uzavřela firma zakázky na více než 100 cukrovarů. V roce 1871 pak svou firmu prodal nově založené akciové společnosti Breitfeld, Daněk a spol., kterou založil s původní firmou Breitfeld & Evans. Roku 1872 vzniká akciová společnost ČKD Českomoravská - Kolben - Daněk. V letech 1861 – 1864 byl též poslancem říšského sněmu. Za zásluhy o budování průmyslu byl povýšen roku 1878 do šlechtického stavu s přídomkem von Esse.
Panství Tloskov s líšenským zámkem zakoupil, až když se uchýlil do soukromí a zanechal aktivního podnikání. (...) Spíše než v Líšně, zdržoval se Vincenc Daněk na svém velkostatku Trnová u Zbraslavi. Umírá nakonec v Praze ve věku nedožitých 66 let.


 


[Na začátek stránky]