Průvodce Praha: Bohdalec

  Rozvodna na Bohdalci  Transformovna a rozvodna na Bohdalci

Transformovna Ústředních elektráren 100/22kV na Bohdalci byla uvedena do provozu v roce 1929 jako nejdůležitější bod elektrifikační soustavy a systému rozvodu elektrického proudu ve středních Čechách. Jejím zdrojem byla elektrárna v Ervěnicích, spuštěná v roce 1926 jako nový hlavní zdroj pro Prahu a 100 kV systém pro střední Čechy.
Ústilo sem i vedení 100 kV z vodních zdrojů středního Povltaví. Ve své době technologicky neobyčejně pokročilý komplex stavěla technická kancelář Prinke a Lederer. Transformátory, které dodala firma Kolben, přiléhaly k boku rozvodny, stojící při uliční čáře a navržené v roce 1927 architektem Maxmiliánem Duchoslavem. V roce 1993 byla provozní část funkčně nahrazena novou budovou v zadní části areálu, ale řada původních zařízení slouží dodnes. Historické budovy se nacházejí při ulici Nad Vršovskou horou, zčásti jsou dochovány a zahrnuty do vlastního komplexu provozních a technologických budov v zadní části areálu. Křídlu s rozvodnou architektonicky dominuje střední, mírně převýšená dvoupodlažní část s výrazně vystupující věžovou hmotou rozvodny a širokým vjezdem v přízemí s postranními křídly, z nichž pravé bylo v duchu původní stavby připojeno v následném období. Na ně navazují po stranách další, snížené, na levé straně pravoúhle se zalamující budovy. Součástí širšího komplexu transformovny byly i řadové obytné domy pro zaměstnance, stojící při Elektrárenské ulici. Stavba dokonale vyjadřuje svým členěním jak specifické technologické funkce a určení objektu, tak výrazné slohové rysy funkcionalismu z dvacátých let 20. století. Celý areál představuje pozoruhodný architektonický, stavební i technologický a dodnes funkční celek.


  Bytové domy pro zaměstnance


  Rozvod napětí 110V do jihovýchodní části Prahy

 


[Na začátek stránky]