Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Kampa

Josef Ondřej (Joseph Andreas) Kranner [1801-1871]Josef Ondřej Kranner
Josef Ondřej Kranner se narodil 13. 6. 1801 v Praze a zemřel 19.10.1871 ve Vídni.
Pracoval v kamenické dílně svého otce a studoval na polytechnice v Praze i na vídeňské Akademii. V Praze postavil kapli sv. Rafaela při Klárově ústavě, kašnu s pomníkem cis. Františka I. na nábřeží (1848) a empírová přestavba kostela sv. Václava v Plasech. Po několika letech, prožitých ve Vídni při stavbě votivního kostela, byl povolán r. 1861 k řízení prací k obnově svatovítské katedrály. Kranner byl autorem návrhu, prováděného potom s jistými změnami Mockrem a Hilbertem.
Spoluzakladadel Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta, od roku 1861 v jejím čele.[Na začátek stránky]