Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Karlův most

  Sen sv. Luitgardy


  Matyáš Bernard Braun (1708)

Životopis sv. Luitgardy
Žila v Belgii, narodila se r. 1182 v limburském Tongerenu, zemřela 16. června 1246 v Aywieres. Sv. Luitgarda vstoupila ve městě Sint Truidenu do kláštera benediktinek. Podle svědků přicházela často do vytržení mysli, kdy mluvila s Pánem Ježíšem a viděla věci, které se stanou v budoucnu. V klášteře se stala převorkou (vedoucí kláštera). Vedla život umrtvování, uměla léčit a obracet hříšníky. Aby nebyla stále středem pozornosti, požádala o přeložení do kláštera cisterciaček nedaleko Bruselu. Tam mluvili francouzsky a její vlámštině téměř nikdo nerozuměl. (V Belgii jsou dva národy, Vlámové, ti mluví vlámštinou, řečí podobnou němčině a angličtině, a Valóni, ti mluví francouzsky.) Posledních dvanáct let života byla sv. Luitgarda slepá. Její smrt 16. 6. 1246 si belgičtí věřící každoročně připomínají. Ostatky sv. Luitgardy jsou od r. 1827 v kostele v Bas-Ittre v Brabantsku.

Socha na mostě
Sousoší vytvořil roku 1710 z pískovce M. B. Braun na náklad opata cisterciáckého kláštera v Plasích E. Tyttla. Jde o vrcholné dílo barokního sochařství, umělecky nejhodnotnější plastiku na mostě a současně je to autorova první známá práce v Čechách (bylo mu tehdy 26 let). Inspirací k vytvoření sousoší byl zřejmě obraz Braunova přítele malíře P. J. Brandla, autor též mohl použít mystický výjev Extáze sv. Terezie od G. L. Berniniho. Sousoší znázorňuje sv. Luitgardu, které se před smrtí zjevil ukřižovaný Ježíš Kristus, objal ji, přiložil její ústa na své rány a vyměnil si s ní srdce. Na architektonicky pojednaném podstavci (snad Braunova spolupráce s F. M. Kaňkou nebo J. B. Santinim) je oválná deska s latinským nápisem Sv. Luitgardy z řádu cisterciáckého, na desce vpravo latinský nápis Oživlý bok vydal srdce, jež vyměnil za srdce. Z cisterc. breviáře ke dni 15. června, na desce vlevo rovněž latinský nápis Objatá ráměm ukřižovaného Krista, vzadu na podstavci latinský nápis Ke cti sv. Luitgardy postavil cisterciácký klášter v Plassech za opata Evžena Tyttla, probošta u sv. Máří Magd. v České Lípě 1710.

Nápisy:

Na podstavci: S. LUTGARDIS ORDINIS CISTERCIENSIS Sv. Luitgardě z řádu cisterciáckého
Na desce vpravo: VIVIFICUM LATUS EXUGIT COR MUTUANS CORDE. EX BREV. CIST. AD XV. IUNII. Oživlý bok vydal srdce výměnnou za srdce. Z cisterciáckého breviáře na 15. červen.
Na desce vlevo: CHRISTI CRUCIFIXI CONSTRICTA BRANCHI Paží ukřižovaného Krista objatá
Na podstavci vzadu: D. HONORI S. LUTGARDIS POSUIT MANASTERIUM DE PLASS ORD. CISTERC. SVB EVGENIO TYTTL ABBATE ET PRAEPOSITO S.M. MAGD. AD BOH. LIPPAM MDCCX. Ke cti svaté Luitgardy postavil cisterciácký klášter v Plasech za Evžena Tyttla, opata a probošta u svaté Maří Magdaleny v České Lípě, 1710

Opravy
Socha opravována už v minulých stoletích. Ve dvacátém století opravoval sousoší v roce 1923 Čeněk Vosmík, 1937 R. Vlach. V roce 1993 byla socha přenesena do lapidária NM a novou sochu vytesali 1993-95 Jiří Novák, Bořivoj Rak.

Sádrový odlitek, podle kterého byla vytvořena kopie sochy, se dnes nachází v refektáři plaského kláštera

Socha na mostě - současný stav[Na začátek stránky]