Praha - sever: Panenské Břežany: Osobnosti:

MUDr Karola Blaschek - Frank (1913-1982)Karola Blaschek s K. H. Frankem


Karola Blaschek s K. H. Frankem v divadle
Karola Blaschek se narodila 13. 8. 1913 v Mostě (vila rodiny Blaschek stála v dnešní ulici Čs.armády). Sudetská Němka, lékařka pracující v Praze ve Všeobecné nemocnici. Na rozdíl od Franka češtinu ovládala, byla sice řadovou členkou NSDAP, ale politikou se nezabývala. Její bratr byl prosazen jako úředník do úřadu Reichsprotektora díky vlivu K. H. Franka.
Za svého pražského působení se rozvedený Karel Herrman Frank podruhé oženil právě s Karolou Blaschke 14. dubna 1940 na Staroměstské radnici. Měli spolu tři děti: dvě děvčata (Edda nar. 16. srpna 1941, Holle nar. 8. března 1944) a chlapce (Wolf Dietrich nar. 20. srpna 1942). Další dva syny měl Frank z prvního manželství.
Dne 9. května 1945 se z Prahy směrem na západ vydala kolona čtyř automobilů bývalého státního ministra pro Čechy a Moravu K. H. Franka. Ve třetím automobilu jela Karola Franková s třemi dětmi a chůvou. Frank jel v prvním voze. Kolem jedné hodiny odpoledne kolona dorazila do Rokycan, kde byly ulice plné lidí a na rokycanském náměstí byl Frank v automobilu poznán a přinucen vystoupit. Následně byl zatčen a odvezen na velitelství amerického 9. pěšího pluku, po několika hodinách pak do Plzně a odtud do amerického zajateckého tábora ve Wiesbadenu. Odtud pak o jeho vydání požádala čs. vláda, 4. srpna 1945 byl dopraven zpět do Prahy a v březnu 1946 postaven před soud.
Na Frankové Američané žádný zájem neměli a vydali ji čs.orgánům, jiná verze hovoří o tom, že byla poznána a zatčena četníky v internačním táboře ve Stodě, dětí se v deportačních táborech ujaly jiné německé ženy a vzaly je s sebou do Německa. Franková byla vyslýchána na policejním ředitelství v Bartolomějské v Praze, ale již další den si ji z neznámých důvodů vyžádali Sověti. Tvrdí se, že padla do oka jednomu z důstojníků KGB a ten zařídil, aby nebyla propuštěna a mohl jí být nablízku. Koncem května byla dopravena na vojenské polní letiště nedaleko Drážďan. Ve velkém stanu bylo několik německých důstojníků, jeden z nich v hodnosti generála. Museli čekat několik hodin. Pak bylo letadlo připraveno ke startu. Cílem letu byla Moskva, věznice Lubjanka. Tam strávila rok a dalších 10 let v gulagu v Kazachstánu. Propuštěna do SRN byla až v r.1956. O Frankově popravě se dověděla až po návratu. Svoje děti pak hledala celé čtyři roky, ale nakonec je postupně našla v náhradních rodinách.

Pro úplnost uveďme, že o její roli koluje dosti fantastická verze, která tvrdí, že už od roku 1937 byla poručíkem sovětské výzvědné služby. K těmto spekulacím snad vedla její dobrá znalost ruštiny. Prý na rozkaz NKVD se v roce 1940 provdala za K. H. Franka. Když pak v roce 1945 byla zadržena americkou armádou v Rokycanech, prohlásila, že je sovětským poručíkem a byla, coby spojenecký důstojník, předána Rudé armádě. Pro neohlášenou a tím nedovolenou spoluprácí s britskými výzvědnými službami MI6 a SOE (dvojitý agent) byla 1945 v SSSR odsouzena ke 12. letům vězení.V divadle v Praze 1943. Zleva v první řadě: Kathe Daluege, Kurt Daluege, Karola Blaschek (v černém) a K. H. Frank

Karola Blascheková bydlela v Horním zámku v Panenských Břežanech

[Na začátek stránky]