>

Praha-východ: Poděbrady: Osobnosti


PhMr. Jan Hellich (1850 - 1931)


Jan Hellich

Hrobka Hellichovy rodiny na poděbradském hřbitově (+)
Jan Hellich se narodil 19. 1. 1850 v Poděbradech a zemřel 30. 9. 1951 tamtéž.
Jan Hellich studoval na pražském akademickém gymnáziu a pak na universitě, kde se věnoval farmacii (zdědil rodinnou lékárnu). Mimo to se však zajímal o další vědní obory, zejména pak o archeologii. Záhy v tomto směru dosáhl takových úspěchů, že byl uznáván i v odborných kruzích. Stal se blízkým přítelem a pomocníkem prof. dr. J. L. Píče, s nimž po léta prováděl archeologické vykopávky.
Celoživotní zájem o dějiny rodného města ho vedl k nashromáždění a zpracování obrovského množství písemností, především z městského a zámeckého archivu a z matrik. Připravoval obsáhlé dílo "Paměti města a bývalého panství poděbradského", k jehož vydání bohužel nedošlo, ale svým pokračovatelům odkázal ve výpiscích a poznámkách nesmírně cenný materiál především k topografii a historii jednotlivých domů v Poděbradech.
Roku 1902 založil okresní muzeum v prostorách staré školy. Značné množství archeologických nálezů z jeho vlastní sbírky - které muzeu věnoval - se stěží vešlo do třinácti sálů, bývalých školních tříd.
Hellichova osobnost zasáhla také významně do veřejného a kulturního života města. Už v roce 1877 byl zvolen do obecního zastupitelstva a v městské radě zasedal po několik desetiletí. Pro léta 1883-1896 byl zvolen poděbradským starostou.
Po dlouhá léta také byl místostarostou okresního výboru, stál v čele Občanské záložny. Spolek pro postavení jezdecké sochy krále Jiřího z Poděbrad ho zvolil svým předsedou a Hellich dovedl krásné dílo Schnirchovo až k jeho dokončení.
Prozkoumal Poděbradsko nejen geologicko-paleontologicky, ale také jeho flóru a faunu. Byl zvolen do četných vědeckých korporací a napsal nesčíslné množství článků do různých časopisů, jednajících o archeologických nálezech na středním Polabí.


[Na začátek stránky]