ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
   REKONSTRUKCE 1997 - 2000            (Zlatá pečeť FOR ARCH 2000)

Autoři textů: Jiří Kotalík a další
Autoři fotografií: F.Šlapal, P.Štecha, P.Horník, spolupráce J.Dvořák
Počet stran: 82
Vydáno v roce 2000
Jazyk: český (s anglickým resumé)
ISBN: 80-902736-2-9
Z obsahu:

Pohledem investora
Z historie
K projektu
Stavební práce
Stavebně technické průzkumy
Konstrukční zásahy
Roithova budova
Plodinová burza
Design
Čtvrtá etapa architektonického vývoje komplexu

Ukázky   Kniha je již rozebraná