Románský portál a okno:

Románský ústupkový sloupkový portál:
a - archivolta
b - tympanon
c - římsa
d - přímý nadpražní překlad
e - sloupky v ústupcích
f - sokl (trnož)
Románská okna:
1 - jednoduché: g-špaleta h-bankál(lavice)
2 - podvojné sdružené
3 - kruhové
4 - čtyřosé

 

podle Herouta