Příběh dvou měst
Tale of two citiesPříběh dvou měst

 

Výstava
Vernisáž
Ohlasy

 
 

Návrat

 
 

Hlavní menu

 

 

Výstava fotografií památkově chráněných staveb Chicaga a New Yorku
A photographic Exhibition of Landmarks of Chicago and New York

Místo konání:
Klášter premonstrátů na Strahově
Strahov Monastery of the premonstratensian Order

Doba konání:
Srpen-Říjen 1999/August-October 1999

Pořadatelé: Hlavní město Praha, Město Chicago, Město New York a Prostor - architktura, interiér, design o.p.s
Organizers: City of Prague, City of Chicago, City of New York, and Space - architecture, interior, design

Záštita: pod záštitou primátora hlavního města Prahy
Under the Auspices of the Mayor of Prague


  • Výstava památkově chráněných staveb Chicaga a New Yorku nazvaná Příběh dvou měst představuje na 150 černobílých fotografiích to nejlepší, co mohou v tomto směru obě architektonicky významná města nabídnout. Obě města - Chicago považované za kolébku mrakodrapů i New York proslulý špičkovou architekturou - zaujímají v historii stavitelství významné místo. Dokládá to i tato výstava, která je průřezem vybraných architektonických památek, zapsaných v obou městech do seznamu památkově chráněných staveb.