Česká architektura 1989-1999Jen stavby

 

Výstava
Vernisáž
Ohlasy
-------------------------------------------
Berlín
Brno
Mnichov
Eindhoven, Delft
Londýn
Brusel

 
 

Návrat

 
 

Hlavní menu

 

 

Výstava "Jen stavby" skončila 29. října v 18 hod a celkem ji zhlédlo 3138 návštěvníků.

Prostor – architektura, interiér, design a Správa Pražského hradu
Pořádají/Present
Pod záštitou ministra kultury / Under the auspices of the Minister of Culture
Výstavu / Exhibition

JEN STAVBY – Současná česká architektura
ONLY BUILDINGS – Contemporary Czech Architecture

Odborná garance / Professional support: Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Koordinace / Coordination: Dagmar Vernerová
Výběr objektů / Choice of exhibits: Petr Kratochvíl, Pavel Halík a Lenka Žižková
Autoři textů / Authors of texts: Petr Kratochvíl, Pavel Halík, Lenka Žižková, Jan Fišer, Dagmar Koudelková, Tereza Bruthansová
Překlad / Translation: Slavoš Kadečka

Příprava / Production: Luděk Novotný, Olga Plchová a Ekkehard Böhnel
Grafická úprava / Graphic design: Studio Najbrt
Architektonické řešení / Architectural design: Aleš Vyjidák
Technická spolupráce / Technical Support: Irena Štamfestová

Tereziánské křídlo Hradu - 1. září až 29. října 2000 - Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin / Theresian Wing of Prague Castle – September 1 – October 29, 2000 - Daily except Mondays from 10 am to 8 pm

Výstava je součástí projektů Prostor 2000 a Praha – Evropské město kultury roku 2000

Partneři výstavy: ING Real Estate, TECHO, Rodop, SIPRAL, Erste Bank, Jihomoravská plynárenská, Philips, Hlavní město Praha, Excon, Chlumčanské keramické závody, Keramika Horní Bříza, Metrostav, Praha - EMK 2000

Pořadatelé děkují za laskavé zapůjčení obrazové dokumentace Ivetě Kopicové, Janu Malému, Aleši Jungmannovi, Filipu Šlapalovi, Liborovi Teplému a Josefu Husákovi. Stejně tak děkují za zapůjčení architektonických modelů a nábytkových objektů.

Jako doprovodný program výstavy pořádá Prostor - architektura, interiér, design ve spolupráci v Národním technickým muzeem 12. října 2000 přednášku o současné architektuře (PhDr. Petr Kratochvíl) a 19. října 2000 o současném nábytkovém designu (PhDr. Lenka Žižková), a to vždy od 17 hodin v kinosále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Na výstavě budou nabídnuty publikace Česká architektura 1989 – 1999 a Český interiér a nábytkový design 1989 – 1999.

Pohled do výstavních prostor

Hradní stránka