Česká architektura 1989-1999Česká architektura 1989-1999

 

Výstava
Vernisáž
Z katalogu

 
 

Návrat

 
 

Hlavní menu

 

 

 

Představa kanceláře s masivními stoly z tmavého dřeva, za kterými tiše sedí nahrbení úředníci s klotovými rukávy, je již dávno minulostí. Obraz dnešní kanceláře, která se především díky vývoji informačních technologií značně změnila, se vám alespoň ve zkratce snaží přiblížit nekomerční osvětový projekt Kancelář - místo pro život.

Součástí projektu je výstava a přednášky našich i zahraničních odborníků. Přednášky seznámí všechny zájemce s očekávanými trendy ve vývoji informačních technologií, a tedy i se změnami pojetí a filosofie kanceláří našich i zahraničních jako stále atraktivnějších prostorů, téměř můžeme říci neformálních klubů, ve kterých se nejen pracuje, ale také odpočívá, jednoduše řečeno žije.

Výstava představí soudobé pojetí kancelářských prostorů, a to nejen individuálních pracovišť klasického typu, ale také prostorů, ve kterých se lidé především setkávají, ať je to neformální konferenční místnost, klub či dokonce místo pro občerstvení. V návaznosti na přednášky pak návštěvníkům nabídne k osahání to, co se dnes u nás i v Evropě nazývá kanceláří."

Prostor - architektura, interiér, design, o. p. s.

pořádá / presents
pod záštitou primátora hlavního města Prahy / under the auspices of the Mayor of Prague
výstavu a přednášku / the exhibition and the lecture

KANCELÁŘ - MÍSTO PRO ŽIVOT
OFFICE - PLACE FOR LIVING


Výstava / Exhibition
5. - 26. června 2001 / June 5 ­ 26, 2001
denně od 9.00 do 18.00 hod. / Daily from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
Křížová chodba a Rytířský sál Staroměstské radnice / Cross Corridor and the Knight´s Hall of the Old Town Hall in Prague
" Přednáška/Lecture
7.června 2001 od 16.00 do 19.00 hod./June 7, 2001 from 4:00 p.m. to 7 p.m.
v Radničním klubu Staroměstské radnice / at the Town Hall Club of the Old Town Hall
3. patro/3rd floor

Přednášející/Lecturers:

  • Francis Duffy, DEGW / Pojetí středoevropské kanceláře se mění / The Changing Concept of the Central European Office

  • Jiří Nosek, Philips / Informační technologie a kancelář / Information Technology and the Office

  • Pavel Koch, ING Real Estate / Praha kancelářská pohledem stavebního podnikatele/Prague-the Office City from the Developer´s Point of View?"

    Partneři projektu / Partners of the Project:

  • TECHO - ING REAL ESTATE

  • Phillips - Interior PFD - Hlavní město Praha - Wiesner Hager - IFMA

  • Mediální partner / Media Partner: KANCELÁŘ

    Přednášky jsou tlumočeny / Lectures are interpreted