Prostor - architektura, interiér, design    

 

PROSTOR - architektura, interiér, design
obecně prospěšná společnost
Správní rada
  • Marie Maletičová
  • Jiří Kejval
  • Jan Žůrek
Dozorčí rada
  • Zdeněk Pojsl
  • Jiří Plos
  • Martin Kulík

Chcete vědět více o české architektuře a designu?
Potřebujete navázat další kontakty?

Obraťte se na společnost Prostor. Jejím cílem je upozorňovat na zajímavá řešení a přispívat tak nejen k lepší informovanosti studentů odborných škol a mladých odborníků, ale také zájemců z řad nejširší veřejnosti seznamováním s novými trendy utváření životního stylu. Stanovené cíle jsou naplňovány třemi základními způsoby, a to činností:

  • výstavnickou
  • publikační
  • přednáškovou

V případě výstav jde o pravidelné prezentace práce českých autorů u nás i v zahraničí. Výstavy jsou obvykle doplněny přednáškami našich i zahraničních odborníků.

Publikační činnost zahrnuje vydávání přehledových publikací z oblasti architektury, interiéru a designu, monografií staveb a jejich tvůrců a katalogů výstav. Výběr všech prací je prováděn a garantován vyzvanými odborníky.

Přednášky k danému tématu se obvykle konají v rámci výstav.

Jak nás vidí jiní...


Jak se vidíme sami...


[Na začátek stránky]