Průvodce po Dalmácii: Hvar

 

Pevnost Španjola (Fortica*)


Pevnost Španjola s východní zdí opevnění středověkého města

Pevnost Španjol (Španjolska tvrdava) se nachází na kopci (88 m/n.m.) severně od města. Byla vybudována v polovině 16. stol Benátčany na místě dřívějšího hradu. Jméno má podle toho, že se ve 14. století na její stavbě účastnili španělští vojenští stavitelé, kteří ji vtiskli základní koncepci. Hlavní výstavba však proběhla až ve "zlatém období Hvaru" v 16. století.
Že jde o místo strategicky významné věděli již staří Illyrové, kteří tu nad svým sídlištěm na svahu postavili "hrad" před více než půl tisíciletí před našim letopočtem. Po Illyrském hradu na místě dnešní pevnosti stála pevnost byzantská, vybudovaná pravděpodobně za císaře Justiciána v 6. stol. našeho letopočtu, po níž lze nalézt stopy ještě dnes na jižní straně Španjoly.
Stavba současné pevnosti začala v roce 1282, tedy v době benátské vlády nad ostrovem. Stavěla se však velmi pomalu a po etapách, často uzpůsobovaná novým požadavkům. Peníze na stavbu město získávalo prodejem soli. V roce 1551 už stavaři "vztyčili glajchu" v podobě benátského lva a znaku municipality na jižní straně pevnosti právě s uvedeným vročením.
Pevnost sestávala ze čtyř okrouhlých bastionů, centrální věže, hradeb, skladiště střelného prachu, velkého a malého vodního rezervoáru, kasemat a kaple sv. Jiří. V 16. stol. posádku tvořil kastelán a 12 mužů posádky.
Svou funkci pevnost na výbornou složila 19. srpna 1571, když do města vtrhli Turci a obyvatelé se stačili včas ukrýt v pevnosti. Zatím co město bylo vydrancováno a spáleno, všichni z obyvatel města se zachránili. Několik let poté (udává se 1. 10. 1579 o půl čtvrté) se však pevnost stala cílem blesku, a to tak nešťastně, že se zapálil a vybuchl střelný prach. Značná část pevnosti byla explozí rozmetána včetně blízkých domů ve městě.
V následujících stoletích byla pevnost opět opravena a různě adaptována. Začátkem 19. stol. zde Rakušané měli kasárna a skladiště. Od poloviny 19. stol. však strategický význam Hvaru poklesl natolik, že pevnost byla opuštěna a začala chátrat.
Úplnému zchátrání však zabránil rozvoj cestovního ruchu. V roce 1971 byla pevnost rekonstruována a přeměněna na catheringové zařízení. Kromě toho je zde muzeum podmořské archeologie (Hidroarheološka zbirka).

--------------
*fortica - od italského fortezza = opevnění


Několik pohledů na pevnost zvenčí a pohled z pevnosti na přístav:


Noční pohled

Benátský lev

Pohled ze sv. Nikolo

Pohled na přístav


Několik obrázků z pevnosti:


Celkový pohled na nádvoří

Hradby

Kanon z počátku 19. stol.

Vězeňská kobka


Několik obrázků z muzea:


Vylovené amfory

Nalezená kotva

Jeden z modelů lodí

Plánek podmořského naleziště

 


[Na začátek stránky]