Průvodce Okolo Brd: Dobříš

 

Přírodní rezervace HradecPoloha přírodních rezervací Hradec a Kuchyňka v Brdech (podle MŽP)

Přírodní rezervace Hradec byla zřízena výnosem MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989). Jde o rezervaci původních bukových a dubových porostů na příkrém jv. svahu Hřebenů od Hradce (628 m) přes Vysokou Jedli ke Stožci v délce 2,5 km. Rezervaci tvoří pás široký 200 - 300 m o ploše cca 43 ha. V porostu převažují více než stoleté mohutné buky a na vlastním Hradci se setkáme i s křivolakými duby.
Prudký svah pod hranou je tvořen kambrickými slepencovými suťovisky.
Mimo vegetační období jsou z hřebene i docela zajímavé výhledy, např. na východě je to pohled na oboru Aglaia a na její dva dominantní vrchy tyčící se nad Lipižským potokem - Spálený (551m) a Aglaia (491m), na jihovýchodě město Dobříš, které však částečně zakrývají vrchy Kazatelna (530m) a Čihadlo, na jihu je možno pozorovat široké údolí Trnovského potoka s okolními lesy.
Na vrcholu Hradce jsou zbytky prehistorického opevnění s kamennými valy 12 m širokými 5 m vysokými na ploše asi 200 x 90 m. Kdo hradiště postavil není známo, ale jde zřejmě o předslovanskou stavbu. Důkladný archeologický průzkum zatím proveden nebyl, zato místní obyvatelé si kdysi už část valů stačili rozebrat na štěrk.
Přístup ze silnice Dobříš - Hostomice. Cestou se podchází nové vedení 400 kV. Rezervace je chráněna plotem proti zvěři.

[Na začátek stránky]