Průvodce Okolo Brd: Hostomice pod Brdy


Václav Jan Lenkvík (1875 - 1937)


Václav Lenkvík, správce v Hostomicích se narodil 3.7.1875 v Hostomicích. Znám hlavně jako lidový písmák a kronikář. Autor Dějin Hostomic pod Brdy (1925), čtyřdílné Kroniky I. světové války, nedokončené Kroniky Košíř (pouze první díl, 393 stran), rukopisné Památky Skřiple a Osova (1915), Skřipelsko a Osovsko, vydalo město Hostomice (1925), Kroniky Podbrdska a j. Člen Rodopisné společnosti.
Přivydělával si jako polír na stavbách (kostel v Praze - Spořilově a na drobných církevních stavbách). Zemřel dva roky po svých šedesátých narozeninách 2.12.1937. 


[Na začátek stránky]