Průvodce Okolo Brd: Hostomice pod Brdy

 


Václav (Vácslav) Stejskal (1851 - 1934)Vácslav Stejskal

Václav Stejskal se narodil 28.9.1851 v Liberku (okr. Rychnov nad Kněžnou) a zemřel 12.7.1934 v Hostomicích pod Brdy - český mykolog, cestovatel a sběratel.
Po gymnazijních studiích byl přijat k c. k. válečnému námořnictvu, kde zastával funkci lodního hospodáře (komisař); 1875 byl jmenován adjunktem III. třídy (1881 II. třídy, 1888 I. třídy), 1884 nastoupil jako vyšší úředník u říšského rakouského námořního ministerstva války ve Vídni. V roce 1891 vystoupil ze služeb válečného námořnictva a působil jako odborný účetní a účetní rada, resp. vrchní účetní ředitel, 1912 byl penzionován. Zajímal se o spolkovou činnost ve Vídni a v Dolních Rakousích (aktivně se zapojil do činnosti českých vlasteneckých spolků - Slovanský zpěvácký spolek, Slovanská Beseda, spolek Komenský, Český akademický spolek ad.). Stal se zakladatelem řady českých záložen a knihoven v Dolních Rakousích. Byl členem mykologické společnosti (prý objevil nový druh hřibu - Boletus Stejskalii, ale ani v domácích /Pilát/, ani v zahraničních klíčích nebyl nalezen).
Roku 1881 podnikl na císařské jachtě Miramare cestu na Blízký východ (Řecko, Palestina, Egypt, Sýrie), 1886-88 navštívil na korvetě Aurora jihovýchodní Asii a Dálný východ (Indie, Čína, Japonsko). Ještě před 1. světovou válkou uspořádal v Rychnově nad Kněžnou reprezentativní výstavku ze sbírek, jež při svých cestách nashromáždil. Ve dvacátých letech vytvořil ve své vile v Hostomicích pod Brdy expozici mimoevropského umění, zejména umění a předmětů z Japonska.
V roce 1925 daroval svou vilu Národnímu muzeu a po smrti odkázal i své sbírky převážně etnografického charakteru z Dálného východu Náprstkovu muzeu v Praze.


Publikace: Publikoval řadu časopiseckých a novinových článků ve vídeňském periodickém tisku a v časopisech regionálního charakteru (např. rychnovský Posel z Podhoří). Dále spíše drobné příspěvky do mykologických časopisů. Osobní pozůstalost je uložena v Archivu Národního muzea.


Prameny:
F. A. Soukup: České menšiny v Rakousku, 1928; Album representantů všech oborů veřejného života československého, 1927. 


[Na začátek stránky]