Průvodce Okolo Brd: Malá Svatá Hora

 

Kaple P. Marie na Malé Svaté Hoře


KAPLE NAVŠTÍVENÍ P. MARIE NA MALÉ SVATÉ HOŘE

Při návratu z Kytína, těsně před vjezdem na R4, se zastavíme ještě na jednom místě, kde je kaple s restaurací. Místo se nazývá Malá Svatá Hora.
Malá Svatá Hora leží na poloviční cestě z Prahy do Příbrami a místo sloužilo jako odpočínková zastávka pro poutníky z Prahy. Dříve (než vzrostl les) byly z tohoto místa poprvé na trase pouti vidět věže Svaté Hory v Příbrami a proto se mu začalo říkat Malá Svatá Hora.
Kaple byla postavena v roce 1809 Edmundem Chvalským z Prahy. Pozemek a stavební materiál věnoval Jan z Unwertu. Byla vysvěcena v roce 1810 mníšeckým děkanem Janem Cipeliem.
Nad vchodem je zašlá plechová deska s milostným obrazem Matky Boží. Je to zřejmě deska z kytínského kostela, ke které se z Mníšku konaly pouti. V prázdném výklenku nad deskou byla kdysi barokní soška sv. Michaela.
Hlavní oltář je rokokový, rokoková křížová cesta z r 1764, sochy světců (sv. Antonín Poustevník, sv. Prokop, sv. Pavel a sv. Ivan) asi z roku 1700. U oltáře ve výklenku socha Madony z kaple na Skalce.
Před kaplí asi 200 let stará lípa z doby její výstavby.
Nyní je kaple majetkem farního kostela v Mníšku.

------------------------
Mnozí poutníci házeli do kaple drobné mince, které kostelnice před mší sesbírala pro farní pokladničku. "Zastupoval" ji v tom i jeden kytínský žebrák, který pomocí prutu a ševcovského popu se na milodarech přiživoval.
------------------------
Ve zdejší restauraci měla Helena Vondráčková zásnubní hostinu s podnikatelem Martinem Michalem.
------------------------

Z parkoviště u kaple se opět vrátíme na R4. Cestou vpravo zahlédneme novou věž mobilní sítě.


[Na začátek stránky]