Okolo Brd: Mirošov: Osobnosti

Kardinál Karel Kašpar (1870-1941)Karel Kašpar jako královéhradecký biskupKardinál Karel Kašpar, arcibiskup pražskýArcibiskup Karel Kašpar posvětil základní kámen spořilovského kostela v Praze
Karel Kašpar se narodil 16. května 1870 v Mirošově u Rokycan. Absolvoval reálné gymnázium v Plzni. Potom jako chovanec české římské koleje studoval filozofickou a bohosloveckou fakultu v Římě a 9. června 1893 byl promován doktorem bohosloví. Na kněze byl vysvěcen 25. února 1893 v Lateránské bazilice. První mši svatou slavil v kostele papežské české koleje v Římě, za přítomnosti pražského arcibiskupa Schönborna.
V srpnu byl jmenován kaplanem ve Svojšíně, v září 1896 se stal kaplanem německého ústavu Panny Marie de Anima.
Ve studiích obojího práva pokračoval na papežské univerzitě sv. Apolináře a 18. června 1898 získal doktorát práv. 12. února 1907 byl zvolen kanovníkem svatovítské metropolitní kapituly. Jako kněz působil na různých místech, byl také profesorem náboženství na středních školách, mezi jiným také na akademii hr. Straky v Praze.
R. 1907 zvolen za kanovníka metropol. kapituly u sv. Víta v Praze a r. 1908 zároveň konsist. kancléřem. Dne 8. března 1920 byl jmenován Benediktem XV. titulárním biskupem betsaidským a světícím biskupem královéhradeckým. 11. dubna 1920 přijal v katedrále sv. Víta spolu s kanovníkem Antonínem Podlahou z rukou arcibiskupa Františka Kordače biskupské svěcení. Spolusvětiteli byli královéhradecký biskup Doubrava a světící biskup pražský Frind. V hradecké diecézi působil jako generální vikář. Po smrti biskupa Doubravy (20. února 1921) byl zvolen kapitulním vikářem královéhradeckým, 13. června byl jmenován tamním biskupem a 29. června intronizován.
Několikrát putoval do Říma: V roce 1921 tam vedl pouť, v letech 1923 a 1928 tam přijel ad limina apostolorum, v roce 1925 se zúčastnil svatořečení bl. Terezie z Lisieux, v roce 1929 svěcení Nepomucena, v roce 1930 se tam zastavil při "Rerum novarum". Na žádost krajanů se zúčastnil roku 1926 eucharistického kongresu v Chicagu s následující cestou po Americe. Své dojmy vydal v knize "Cesta prvního českého biskupa do Ameriky" a zážitky z návštěvy stigmatizované Terezie Neumannové v Konnersreuthu popisuje v knížce "Dojmy z Konnersreuthu".
Po rezignaci arcibiskupa Kordače byl 22. října 1931 jmenován Piem XI. 32. pražským arcibiskupem a 15. listopadu byl intronizován. Předtím složil 13. listopadu, spolu s novými sídelními biskupy Josefem Kupkou (Brno), Mořicem Píchou (Hradec králové) a Antonínem Weberem (Litoměřice) přísahu věrnosti republice.
V roce 1932 zaslal při příležitosti 650. výročí smrti bl. Anežky žádost Svatému stolci o její svatořečení. Zasloužil se o I. celostátní sjezd katolíků v Praze 27.-30. června 1935. Především pro zásluhy o tento sjezd byl 16. prosince 1935 jmenován prvním českým kardinálem s titulem u sv. Vitala. Zúčastnil se pohřbu Pia XI. a volby nového papeže Pia XII. Povolal do Prahy Salesiány, jimž svěřil kostel sv. Kříže, který tím byl uchráněn od přestavby na kino. V salesiánském domově v Kobylisích pak vysvětil kapli sv. Terezičky, jejímž byl ctitelem.
Po odtržení pohraničí v říjnu 1938 ztratila pražská arcidiecéze dvanáct vikariátů. Proto jmenoval pro správu těchto oblastí 30. listopadu 1938 arcibiskupského komisaře a od března 1939 vikáře Mons. Bocka. Nacisté neustále zasahovali do řízení pražské arcidiecéze a ztěžovali kardinálu Kašparovi život. To mělo zřejmě vliv na jeho zdraví. Na podzim 1939 onemocněl a 21. dubna 1941 zemřel. Pohřben byl 24. dubna v katedrále sv. Víta. Od 23. dubna 1941 do 11. listopadu 1946 řídil arcidiecézi kapitulní vikář Bohumil Opatrný.
Karel Kašpar sepsal více samostatných spisů z oboru práva a apologetiky a uveřejnil četná vědecká pojednání v Čas. katol. duchovenstva a v Bohovědném Sborníku.[Na začátek stránky]