Okolo Brd: Mirošov: Osobnosti

Vojtěch Nejedlý [1772-1844]Vojtěch Nejedlý
Vojtěch NEJEDLÝ se narodil 17. 4. 1772 v Žebráku a zemřel 7. 12. 1844 tamtéž.
Jeho otcem byl zámožný řezník. Na radu žebráckého katechety Václava Lehody byl nadaný Vojtěch dán na studie. Gymnázium vystudoval v Praze, tamtéž i bohoslovecký seminář a v roce 1797 byl vysvěcen na kněze. Po vysvěcení působil dva roky jako kaplan v Drahoňově Újezdě, potom 4 roky u sv. Havla v Praze a od roku 1802 byl lokalistou v Pečicích. Od roku 1807 byl farářem na Velízi a po uprázdnění mirošovské fary r. 1813 se stal farářem v Mirošově.
V letech 1813 - 1826 učil na zdejší škole. Za jeho působení v Mirošově byl opraven kostel i fara a jeho přičiněním postavena i nová škola. Do pamětní knihy jako první začal psát česky. Především však pozitivně působil na osadníky, u nichž si získal značné sympatie.
Kromě toho se zúčastnil obrozeneckého života. Za jeho farářování se sem sjíždělo mnoho národních buditelů. Např. bratr V. Nejedlého Jan, básník Šebestián Hněvkovský, farář Antonín Puchmajer, Václav Kramerius, Václav Hanka (knihovník národního muzea v Praze) a vůdčí postava českého národního obrození Josef Dobrovský. V roce 1816 byl na prázninách u V. Nejedlého v Mirošově Josef Jungman. Antonín Puchmajer zde tehdy pronesl známý bonmot, že totiž:

"kdyby spadl na přítomné hosty strop mirošovské fary, bylo by veta po celé české literatuře".

Po třtináctiletém působení v Mirošově v roce 1826 odchází na faru do Žebráka, kde jako děkan v roce 1844 zemřel.[Na začátek stránky]