Průvodce Okolo Brd: Mníšek pod Brdy

 

Josef Bastl (1868-1932)

Josef Bastl
Bastl Josef, čes. učitel hudby, se narodil 3. 9. 1868 v Mníšku pod Brdy a zemřel 20. 1. 1932 v Praze.
Patřil k hudební rodině Bastlů, která v Mníšku žila už od roku 1720 (rychtář Matěj Bastl). Na čp. 36 byl gruntovníkem František Bastl (manželka rozená Světlá) a z této rodiny pocházejí čtyři muzikanti : Josef a Karel (děti od syna Josefa, mníšeckého truhláře) a dále Emanuel a Alois - bratranci Josefa. V Mníšku se však narodil jen Josef.
Josef studoval na pražské konzervatoři (1879/85 housle u Ant. Bennewitze), vykonal státní zkoušku z hudby a byl 4 roky žákem Zd. Fibicha. Zástupce koncertního mistra 1. houslí v orch. opery ND (1888 až 1901), měl pak v Praze hudební školu, učil zpěvu na reálném gymnáziu v Holešovicích a na učitelském ústavě v Praze. Vystupoval koncertně také s pěvci ND (Florjanským, Laškem, Klimentem, K. a E. Burianovými a Schützem), Kovařovicem a Fr.Ondříčkem.

Napsal:
  • Sonátu pro housle a klavír (1895)
  • Fantasii na české lid. písně pro housle a klavír
  • Serenádu pro housle a klavír (1896)
  • Ave Maria pro soprán, housle a varhany
  • drobné instruktivní houslové skladby, např. Ples maličkých, 1937)

Dále je to několik orchestrálních meziher do činoher (hrány v ND ) aj. Má úpravy z oper aj. skladeb, hlavně Nálad, dojmů a upomínek Zd. Fibicha.


[Na začátek stránky]