Průvodce Okolo Brd: Mníšek pod Brdy

 

Mníšek pod Brdy - zajímavé domy:


Na faře (čp. 38) tvořila Marie Wagnerová-Černá (Felix Háj) své romány Káju Maříka, Řídících Márinku a jiné.

Budova dnešního městského úřadu čp. 56 bývala mníšeckou školou. Ta byla postavena v roce 1860 na místě staré jednotřídky. Nová škola měla tři učebny, třípokojový byt pro řídícího učitele a dva pokojíky pro podučitele. Po učiteli Františku Přibíkovi se zde stal v roce 1890 řídícím Augustin Černý se dvěma dcerami, z nichž jednou byla budoucí spisovatelka Marie Černá-Wagnerová.

V "domě u Chotů" (čp. 3 vedle pošty) se v roce 1852 narodil pozdější královehradecký biskup ThDr. Josef Doubrava.

Dům čp. 36 s dobře zachovaným štítem ve stylu selského baroka, který je známý jako "Bastlův grunt", byl rodištěm muzikantské rodiny Bastlů.

Dům čp. 31 je zajímavý původním barokním štítem.

V domě čp. 23 se v Pražské ulici se roku 1860 narodil František Xaver Svoboda, podbrdský básník a spisovatel, autor mnoha úspěšných básní, románů a dramat. Na domku je pamětní deska od J. Šejnosta. Zemřel v roce 1943, pohřben je na vyšehradském Slavíně. Jeho socha od sochařky Marie Zlatníkové je v parčíku u kostela sv. Václava.

Naproti rodnému domu F.X. Svobody stojí dům čp. 16 ve stylu zdobného baroka s novějšími rokokovými prvky.

dále směrem k náměstí dům čp. 12, ve stylu zdobného baroka s novějšími rokokovými prvky.

Nejstarší zájezdní hostinec "U černého koně"

Mníšecká sokolovna - dnes restaurace. Marie Černá byla dlouholetou členkou Sokola.
Mníšek pod Brdy, Dobříšská 52, tel.: 318 592 248

Mlýn pod Zámeckým rybníkem postavili již Mitrovicové, avšak za třicetilété války byl zničen. Mlýn v dnešní podobě se prakticky zachoval tak, jak jej obnovil Servác Engel.

Domek čp. 225 u Zámeckého rybníka, ve kterém žila své poslední roky spisovatelka Marie Černá a kde také zemřela

Jirsův dům u nádraží, kde po odchodu z fary bydlela M. Černá

Dům čp. 294 v Kamenném, kde žil spisovatel F.X. Svoboda

Sídliště hutníků z 80-tých let 20. stol. 


[Na začátek stránky]