Průvodce Okolo Brd: Mníšek pod Brdy

 

Kostel sv. Václava na náměstí F.X.Svobody


Kostel sv. Václava
Předchůdcem nynějšího kostela byl malý dřevěný kostelík, rovněž zasvěcený sv. Václavu. Stál pravděpodobně již na přelomu 13. až 14. stol. v místě dnešní budovy městského úřadu. Písemně se poprvé o kostelu zmiňuje zpráva pražské arcijáhenské vizitace po vekovských farnostech z r. 13801).

Pobořený v husitských bouřích byl rekonstruován za Mitroviců.

Přišla však nová pohroma. V roce 1639 byl spolu s městem vypálen Švédy také kostel a fara. Ještě před vypálením vojsko kostel používalo jako konírnu. Zdeněk Vratislav z Mitrovic na obnovu kostela a fary odkázal 700 zlatých. Kostel pak byl obnoven, ale fara zůstala neobsazena.

V roce 1655 převzal panství Servác Engel hned následujícího roku měl Mníšek opět svého faráře. V roce 1662 dal Engel ulít kostelní zvony do dřevěné zvonice při kostele. Nicméně kostel byl v žalostném stavu a visitační zpráva z roku 1696 o něm praví že "...sotva kostelu se podobá - kdyby na něm nebylo křížů, mohlo by se mysliti, že je to krčma..."

V polovině 18. století už byl stav neudržitelný a za zbožného Ignáce Unwerta (+1769) se přistoupilo k výstavbě kostela nového. Unwert si vybral za místo pro nový chrám střed svažitého náměstí a začal se stavbou hned při svém nástupu do Mníšku v roce 1743. Terén byl vyrovnán terasou, na které se vedle kostela založil i hřbitov (nový hřbitov mimo obec byl vysvěcen 31.7.1892). Stavba rychle pokračovala a již na sv. Václava roku 1756 došlo k slavnostnímu vysvěcení.
Stavitel barokního kostela není znám, ale některé znaky stavby a umělecké provedení zdi kolem kostela s nárožníkovými výklenkovými kaplemi ukazují na školu Kiliána Dientzenhofera.
Stavba je vzdušná, vysoká, jednolodní, zakončená třemi klenbami. Unwert dokončil kostel jako samostatnou chrámovou loď bez bez věže.
Teprve poslední z rodu Unwertů - hrabě Ignác (1764-1827) - dal vystavět západně od kostela bytelnou (nehezkou) kamennou zvonici s nízkou stanovou střechou a tam byly přeneseny hodiny a zvony ze staré dřevěné zvonice, která pak byla stržena. Za něj byl také zrušen hřbitov kolem kostela a založen nový za městem.

Dnešní pseudorománská padesátimetrová věž byla přistavěna k lodi roku 1868 nákladem mníšeckých farníků a Unwertova zvonice sbořena. Od té doby se až dodnes podoba mníšeckého kostela nezměnila.

Interiér kostela je převážně barokní s rokokovými prvky.

Kostel po převratě v roce 1989
V letech 1996–2000 došlo k opravě kostela – jeho fasády a obvodní zdi – v rámci akce nazvané "Kostel 2000". Duchovním otcem myšlenky na finanční sbírku ve prospěch opravy kostela sv. Václava byl ing. arch. Miroslav Baše. Na sklonku roku 1996 se pak ve Zpravodaji městečka pod Skalkou č. 106 objevil článek s názvem "Každý svůj metr čtvereční". Vznikla tak sbírka, na jejím kontě se sešlo celkem 205 099 Kč (tento obnos reprezentuje 97 finančních částek – někteří dárci věnovali příspěvek opakovaně a vícenež polovina z nich si přála zůstat v anonymitě). Většinu známých přispěvatelů tvořili jednotlivci – mníšečtí občané. Díky této skutečnosti získalo město od státu mimořádně vysokou částku na obnovu městské památkové zóny a plánovaná oprava mohla být včas – tj. do roku 2000 – dokončena.

Na bývalém hřbitově u kostela ze 2. třetiny 18. stol. jsou v obvodní zdi čtyři výklenkové kaple. V jedné z nich je Pieta z dílny sochaře Brokoffa z počátku 18. stol.
-----------------------
1)Antonín Podlaha: Posvátná místa království českého, arcidiecese pražská, díl III., str. 220 


[Na začátek stránky]