Průvodce Okolo Brd: Mníšek pod Brdy

 


Vilém (Willy) NowakVilém Nowak
NOWAK Vilém (Willy)
* 3. 10. 1886 Mníšek pod Brdy, + 20. 10. 1977 Praha
český malíř německého původu.
Vilém Nowak se narodil v Mníšku jako syn majitele zdejší chemické továrny. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1903-06 u Františka Thieleho. Od 1907 člen skupiny Osma, jejíž obou výstav (1907 a 1908) se účastnil. Pobýval v zahraničí na studijních cestách, po válce se usadil poblíž Vídně, v roce 1919 se přestěhoval do Berlína již jako renomovaný umělec.
Po návratu do Prahy se přimkl k proudu senzuálního lyrismu; obohatil svou koncepci obrazu o nové kvality prostorové, barevné a světelné (Přítelkyně, 1922).
Roku 1929 přijal nabízenou profesuru na pražské akademii, kde působil do okupace v roce 1939. V roce 1957 vláda obdařila Nowaka titulem zasloužilý a roku 1967 i národní umělec. O devět let později dokonce získal i Řád republiky, protože autor byl, stejně jako jeho tvorba, vůči socialistickému režimu loajální.
V raném díle, které se vyznačovalo impulzívním rukopisem, lze rozeznat vliv Vincentavan Gogha. Barvu pojímal jako krásnou hmotu (belle-matiere). Tématicky byl spíše než na krajinu zaměřen na figurální tvorbu. Na rozdíl od dalších členů Osmy se kromě několika vzácných pokusů (Koupání, 1910) nepřiklonil ke kubismu, ale vracel se k barevnosti inspirované rokokem a Paulem Cézannem, v kompozici pak barokním klasicismem. Nowakův rukopis je však poněkud volnější.[Na začátek stránky]