Okolo Brd: Mníšek pod Brdy

ing. arch. Oskar Oehler-Olár [1904-1973]Oskar Oehler
Oskar OEHLER-OLÁR se narodil 8. 1. 1904 do rodiny německého architekta v Přerově a zemřel 26. 5. 1973 ve Vídní. Českou obecnou školu v Přerově ukončil v roce 1914, německou reálku v Olomouci roku 1921 a v letech 1921-1926 studoval na fakultě architektury brněnské německé techniky. V roce 1926 složil první státní závěrečnou zkoušku, ale studium z finančních důvodů přerušil. Později (1931-1933) pokračuje na německé technice v Praze. Studia dokončil až po II. světové válce na ČVUT v Praze.
Před válkou pracoval v projekčních několika architektů (u Jindřicha Kumpošta, Michala Maxmiliána Scheera a Bohuslava Fuchse).
Za ženu si vzal spolužačku z brněnské německé fakulty architektury Elly Sonnenscheinovou. Kvůli jejímu židovskému původu se v roce 1939 Oehlerovi rozhodli emigrovat do Austrálie, to se však nezdařilo a Ohlerovi byli internováni. Nejprve v Mnichově a v Berlíně v roce, od 1944 pak v koncentračních táborech. Jejich dvanáctiletá dcera Renata se až do konce války skrývala v Praze.
Po válce obnovili projekční kancelář v Ostravě a příjmení si změnili na Olárovi. V roce 1949 odcházejí do Prahy, kde Oskar nejprve s Elly pracuje ve Stavoprojektu (Elly tam zůstala do r. 1953), ale pak 1951 odchází do Hutního projektu, kde pracuje až do svého penzionování v roce 1964. Zde působil nejprve jako hlavní specialista a v posledních letech jako hlavní architekt.
Jeho žena, ing. arch. Elly Sonnenscheinová-Oehlerová (Olárová) 22. dubna 1953 v Praze umírá.
V roce 1966 Oehler vystupuje z komunistické strany, aby byl vzápětí vyškrtnut ze svazu architektů. Po okupaci Československa odchází v roce 1971 za dcerou Renatou do Rakouska a tam ve Vídni v necelých 70 letech zemřel.


Realizace (výběr):
 • Kino Odeon v Ostravě, 1930
 • Sanatorium TBC Ústřední sociální pojišťovny ve Vyšných Hágách, 1932
 • Vila Antonína a Marie Markových v Praze, 1932
 • Vila Ladislava Říhovského v Teplicích nad Bečvou - Zbrošov, 1933-34
 • Zámek Václava Diviše Vysoký Hrádek, 1935-36
 • Vila Josefa a Blaženy Kefurtových v Praze, 1935-36
 • Pavilon Středomoravských elektráren v Přerově, 1936
 • Provozní pavilon továrny Kazeto Karla Zejdy v Přerově, 1936
 • Administrativní budova továrny Kazeto Karla Zejdy v Přerově, 1936-37
 • Hotel Bílý kříž ve Starých Hamrech, 1936-37
 • Hotel Continental v Plzni, 1937
 • Vila Františka Wawerky v Lipníku nad Bečvou, 1937
 • Nájemní dům Karla Zejdy v Přerově, 1937-38
 • Administrativní budova elektrárny v Přerově, 1937-38
 • Administrativní budova továrny Philippa Kneisla ve Všetulech, 1940-41
 • Dům nakladatelství Rodina v Praze, 1940
 • Přestavba centra Moravské Ostravy, 1945
 • Obytné sídliště zaměstnanců drátovny Báňské a hutní společnosti v Bohumíně, Pudlov 1946
 • Hornické sídliště v Ostravě, 1946
 • Synagoga v Ostravě, 1947
 • Lázeňská kotelna a obytný dům v Teplicích nad Bečvou, 1947
 • Lázeňská kolonáda v Teplicích nad Bečvou, 1947-49
 • Administrativní budova dusíkárny Ostravských chemických závodů v Ostravě, 1947
 • Janáčkova koncertní síň v Ostravě, 1949
 • Gravitační přehradní nádrž a úpravna pitné vody v Klíčavě, 1949-55
 • Náměstí Budovatelů v Praze, 1949
 • Obytný dům zaměstnanců Hutního projektu v Praze, 1954-55
 • Hrudkovny v Mníšku, 1952
 • Závod černé metalurgie v Ejpovicích, 1953-56
 • Hutní závod pro Československý pavilon na světové výstavě EXPO '58 v Bruselu, 1957-58
 • Most ve Žďákově, 1958-67 /s arch. Vejmelkou/
 • (Nové) ředitelství Vítkovických železáren Klementa Gottwalda v Ostravě, 1961-65
 • Interiéry hotelu Continental, Plzeň (1969)

Většina předválečných projektů s Elly Sonnenschein-Oehlerovou

[Na začátek stránky]