Průvodce Okolo Brd: Mníšek pod Brdy

 


Arcibiskup ThDr Alois Josef sv. pán Schrenk (1802-1849)Alois Schrenk podle Hellicha
Alois Josef Schrenk se sice nenarodil v Mníšku nýbrž ve Zbenicích (jižně od Milína) 24. března 1802, ale prožil zde část svého mládí u strýce hraběte Josefa Unwerta, majitele mníšeckého panství. V osmi letech totiž ztratil rodiče a tak obě děti komořího Schrenka si vzal strýc k sobě. I jako arcibiskup se pak do Mníšku vždy rád vracel. Od mládí tíhl k duchovním vědám a tak brzy bylo o směru jeho životní cesty rozhodnuto. Teologické studium zahájil v biskupském semináři v Hradci Králové. V roce 1825 byl vysvěcen na kněze, v roce 1832 dosáhl doktorátu teologie, v roce 1835 se stal sídelním kanovníkem při olomoucké kapitule a ve stejném roce pak direktorem filozofických studií na Moravě. Dne 12. února 1838 se stal byl jmenován světícím (pomocným) biskupem v Olomouci a zároveň se stal titulárním biskupem Ptolemajským. Dne 25.3.1838 byl vysvěcen. Konečně 20. června 1838 byl císařem Ferdinandem V. jmenován pražským arcibiskupem (17.9.1838 byl papežem v této funkci potvrzen a instalován 4.11.1838). Tuto hodnost zastával až do své smrti v roce 1849.
V revolučním roce 1848 sloužil 27. března slavnou mši na Koňském trhu za velké účasti Pražanů. Při ni neohroženě veřejně prohlásil: "Ať žije konstituce!".
Zemřel v Praze 5.3.1849 relativně mlád (46 let) a pohřben je ve svatovítské katedrále.[Na začátek stránky]