Průvodce Okolo Brd: Mníšek pod Brdy

 

Klášter na SkalceZakladatelem kláštera na Skalce, stejně jako kostela byl Ignác z Engelflusu. Ten nechal nejen postavit klášterní budovu, ale k ní vybudovat i hospodářské zázemí. Pro dokončený klášterní areál byla část okolního lesa přeměněna na pole a založen poplužní dvůr. Sám klášter je vyzdoben pracemi předních barokních umělců, z nichž nejvýznamnější je Brandlův obraz Máří Magdaleny na stropě v refektáři.
Přestože vše bylo pro přijetí mnichů připraveno, klášteru nebylo v církevních kruzích přáno, a tak se plánovaný příchod benediktinů na Skalku neuskutečnil. Zakladatel Skalky umírá roku 1704, aniž by byla jeho představa naplněna. Zprovoznit klášterní areál se nepodařilo ani dalšímu z mníšeckých pánů Ignáci Karlu Engelu z Engelsflussu. Tento neutěšený stav trval až do 12. října 1762, kdy byla sepsána a stvrzena nadační listina kláštera a na Skalku přichází řád františkánů.
O to se přičinila hraběnka Benedikta Čejková z Olbramovic, zbožná tchyně nového majitele panství Ignácia z Unvertu, které si Skalku tak oblíbila, že se sem přestěhovala a zde také zemřela.
Ta totiž neváhala a napsala samotné císařovně Marii Terezii a na podruhé se jí podařilo získat císařovnino svolení ke zprovoznění kláštera. Nemenší boj svedla i s pražským arcibiskupem až se jí po více než padesáti letech od vzniku kláštera podařilo probudit Skalku k životu. Provedla nejnutnější opravy, dala postavit křížovou cestu a zajistila klášteru fundace.
Chudý řád františkánů však neměl dostatek prostředků na opravu objektu, a tak se Skalka po druhé světové válce nachází ve velmi špatném stavu. Řád františkánů spravoval Skalku až do roku 1925, kdy odešel poslední františkán.1) Klášter mění majitele (stává se jím Náboženská matice) a v roce 1947 je nákladem více než jednoho milionu korun Skalka rekonstruována. Jsou odstraněny živelné přístavby kláštera a ten se zaskvěl opět v původní podobě. To však netrvalo dlouho. Už krátce po rekonstrukci skalecký areál opět chátrá, dokonce je záměrně ničen. Díky nesmyslnému dolování, lhostejnosti, neúctě k uměleckým a kulturním hodnotám se stávají ze Skalky rozvaliny.
Ještě před zničením je klášter do nejmenších podrobností zaměřen v roce 1953 prof. Stefanem a posléze sňaty fresky a odvezeny sochy. Když je z kláštera odstraněn krov, aby byl použit jinde ve městě, je o zkázu budovy postaráno.
Teprve na počátku 80. let (20. století) po úplné stabilizaci terénu se na Skalku začíná vracet stavební ruch a budovy jsou zvolna nákladně opravovány. Projekt renovace kláštera je dílem pražského architekta Josefa Hýzlera. Ten také podle otištěných fotografií a zaměření prof. Stefana provedl návrh obnovy štukové výzdoby stropů jednotlivých sálů v klášterní budově.
Rozlehlý prostor sálu (27x7 m) dnes slouží k výstavám, ale uvažuje se o tom, že celá budova bude určena ke kongrasovým účelům, kdy k sálu přibude ubytování a příslušné zázemí. Už dnes však mohou návštěvníci využit zdejší občerstvení.
Zatím se na Skalku vrátily tři sochy Jana Brokofa Ctnost, Moudrost a Sv. Alexius, až donedávna zarostlé v trávě na hřbitově u kostela sv. Václava. Iniciátoři oprav věří, že se sem - alespoň v kopii - vrátí i obraz Máří Magdaleny.
-----------------
1)Nejvýznačnějším členem tohoto řádu na Skalce byl superior P. Vincenc Lichtblau (1813-1887). Vynikl jako numismatik, který shromáždil velkou sbírku českých, židovských, řeckých a římských mincí. Byl dobře znám i za hranicemi Čech, odkud mu přicházely mince k určování jejich původu a stáří. Zasloužil se o celou řadu oprav, především kostela, ve kterém poutníci "na památku" ulamovali krápníky a oškrabávali omítku. Na kostele v roce 1860 nechal zbudovat také nový krov věže. 


[Na začátek stránky]