Průvodce Okolo Brd: Mníšek pod Brdy

 

Poutní kostel sv. Máří Magdaleny na SkalcePoutní kostel sv. Máří Magdaleny na Skalce má pohnutou historii. Byl vystavěn v letech 1692-93 Kryštofem Dientzenhoferem na náklady hr. Serváce Ignáce Engela z Engelflussu na skalnatém ostrohu "Rochota" severně od města. Stavební dozor prováděli mníšečtí políři Jan Rektoris a Benedikt Spinner.
Kostel není orientovaný, oltář směřoval k jihu. Půdorys je oválný s obdelníkovou sakristií na jihu, nad níž je věž na čtvercovém půdorysu. K ní se z jihu přimyká hrobka s cibulovitou bání, ve které byli pohřbeni Unwertové a hraběnka Čejková1]. V roce 1959 však byly jejich pozůstatky z hrobky před zkázou odvezeny.
Stěny kostela jsou členěny lizénami. Průčelí ukončuje trojúhelný štít. Portál je ukončen štítem s kartuší, nesenou dvěma anděli. Interiér s krápníkovou výzdobou, podlaha kryta oblázky z Berounky. Na západní stěně nalezneme dvě náhrobní desky.
Dnes slouží k různým kulturním akcím.
Díky poddolování se kostelík propadl o 103 cm a posunul na jih o 78 cm. Dnešní interiér zatím postrádá původní vybavení a chybí mu také zřícená klenba.


Původní interiér kostela na Sklalce (repro z knihy F. Šťastného)

1)Hraběnka Čejková zemřela 16.září 1768 ve věku 73 let a byla pohřbena v kryptě pod sakristií. Po ní zde byli pohřbeni zemřelí klášterní bratři a v rozporu se svou poslední vůlí (chtěl být pohřben na hřbitově v Mníšku) pohřben 1827 Ignác Unwert a 1858 jeho manželka hraběnka Terezie, rozená Törek-Szendrö do společného sarkofágu.


 


[Na začátek stránky]