Průvodce Okolo Brd: Mníšek pod Brdy

 

Křížová cesta


Křížová cesta vznikla z podnětu hraběnky Čejkové v letech 1755-1762, ale čas se na nich - stejně jako na ostatních objektech Skalky - citelně podepsal. Spolu s rekonstrukcí kostela, kláštera a rekolekčního domu (poustevny) bylo opraveno všech 14 kapliček z části díky sponzorním darům občanů Mníšku a okolí.
Dnes jsou kapličky vyzdobeny kresbami dětí. S nápadem přišel pan Karel Žofka ze Stříbrné Lhoty do mníšeckého kulturního střediska i na mníšeckou faru a zde se setkal s pochopením. Podporu získal i od kardinála Vlka červenci 2000 při setkání s občany a zastupiteli Mníšku v rámci tradiční Skalecké pouti. Původním záměrem bylo uvést skaleckou křížovou cestu do povědomí široké veřejnosti a později na tomto základě získat finanční prostředky, potřebné k definitivnímu vyzdobení kapliček.
Dnes je soutěž v dětském vidění křížové cesty už jistou tradicí. Ze soutěže jsou vybrány nejlepší z kreseb a maleb a ty jsou pak instalovány v kapličkách. 


[Na začátek stránky]