Průvodce Okolo Brd: Mníšek pod Brdy

 


FRANTIŠEK XAVER SVOBODA

F. X. Svoboda (pastel od Ferdinanda Váchy)
František Xaver Svoboda, 25. 10. 1860 Mníšek pod Brdy - 25. 5. 1943 Praha, č. básník, prozaik a dramatik; manžel Růženy Svobodové. Absolvent reálky, studoval též na č. technice v Praze. 1884-89 úředník pražského magistrátu, 1889-1910 Městské spořitelny pražské; poté se věnoval jen lit. práci. Jeden z nejplodnějších č. autorů. Své rané básnické sbírky s převládající přírodní lyrikou vydal ve čtyřsvazkovém souboru Básně ( 1883-85), později na ně navázal sbírkami meditativní poezie Listí po krajích rozvaté ( 1914), U pěti moří (1919), Je podzim, ovoce voní ( 1929) a Večerní zvon ( 1935). Z jeho rozsáhlé prozaické tvorby mají největší hodnotu realistické obrazy dobové č. venkovské, maloměstské i pražské společnosti - generační román Rozkvět ( 1898) a románový cyklus Řeka ( 1908-09), z dramatické tvorby pak div. hry Směry života ( 1892), Olga Rubešová ( 1902) a Poslední muž ( 1919; též dvojí film. verze). Autor četných konvenčních próz, konverzačních her, často veršovaných (Čekanky 1900 - později zfilmováno), a náladových povídek z rodného kraje. Od r. 1912 člen České akademie věd a umění.


Seznam děl:

 • 1883
   "Básně". (L. Kobr, Praha.) První sbírka vydaná tiskem a vlastním nákladem, kterou po úspěchu převzal nakl. Kobr.
 • 1885
   "Písně milostné". (L. Kobr, Praha.)
   "Povídky I. II." (Ústřed. kniliovna Kobrova, Praha.)
   První, knižně vydané prózy.
 • 1889
   "Márinka Válková. (Jan Ladecký, vydavatel časopisu Thalie otiskl nejdříve ve svém listě a pak sazby použil ke knižnímn vydání.) První dramatická prace, vydaní tiskem. 3. vydání.
 • 1890
   "Nálady z minulých let". (Vyšly v Sušici.) Básně.
   V našem vzduchu" (B. Simáček, Praha.) Básně.
 • 1892
   "Směry života". (1. Šimáček, Praha.) Hra. 8. vyd.
 • 1893
   "Koketky, ženichové a nevěsty. (B. Simáček, Praha.) Epické povídkové drobnomalby veršem.
   "Probuzení". (Matice lidu za redakce Hrubého.) Jinošský román 3. vydání.
   "Rozklad". (B. Šimáček, Praha.) Drama.
   "Útok zisku". (B. Šimáček, Praha.) Drama. 2. vyd.
 • 1894
   "Mladé představy". (Niva.) Povídky.
 • 1895
   "Náladové hovídky". (Ottova nár. knihovna, Praha.)
   "Noví vesničané". (J. Pospíšil, Praha.) Román veršem. 2. vydání.
   "Směs žertu i žalu". (Libuše, Praha.) Povídky.
 • 1896
   "Drobné příhody". (Ottova národní knihovna, Praha). Povídky.
   "Květy mých lučin". (Dubský, Tábor.) Basně. 2. vydání.
 • 1897
   "Dědečku, dědečku" (nyní "na Boušínské samotě".) Šimáček, Praha.) Drama. 2. vydání.
   "Románové paprsky". (Niva.) I. Fáza. II. Válečné sny F. Poláka. III. Prohnívání.
   "Vzrušující hlavy ženské". (Ottova národní knihovna, Praha.) Povídky.
 • 1898
   "Odpoutané zlo" (nyní "Ubitý drak".) (B. Šimáček, Praha.) Drama.
   "Pavel Liška". (B. Šimaček, Praha.) Báseň.
   "Rozkvět". (Libuše, Praha.) Román. 3. vydání.
 • 1899
   "Pestré povídky". (Ottova národní knihovna, Praha.)
 • 1900
   "Čekanky". (B. Šimáček, Praha.) Veselohra. 2. vyd.
   "Podvrácený dub". (B. Šimáček, Praha.) Drama.
 • 1901
   "K žatvě dozrálo". (B. Šimáček, Praha.) Básně.
   "Příběhy a obrazy". (Ottova nár. knihovna, Praha.)
 • 1902
   "Lapený Samsonek, Mlsáníčko". (Máj, Praha.) Veselohry. 4. vydání.
   "Olga Rubešová". (B. Šimáček, Praha.) Drama.
   "Poupě". "Boháč a smrt". (B. Šimáček, Praha.) Divadelní hry. 4. vydání.
   "Rozveselená rodina". (B. Šimáček, Praha.) Hra. 4, vydání.
   "Vášeň a osud" (Máj, Praha.) Povídky.
 • 1906
   "Démon". (B. Šimáček, Praha.) Dramatická báseň. 2. vydání.
   "Dva romány". (Ottova nár. knihovna, Praha.)
   "Fialka" (nyní "Ořechy".) (J, Otto, Praha.) Veselohra. "
 • 1908-1909
   "Řeka I-IV". (Nakladatelství J. R. Vilímka, Praha II, které tímto románem zahájilo vydávání všech prací Fr. X. S. ) 5. vydání.
 • 1908
   "Srdce její vzkvétalo vždy dvělna květy". Román. 2. vydání.
 • 1910
   "Jarní strže". Tři románky. 2. vydání.
   "Na koho vzpomněl jsem cestou do hor". Rásně.
   "Podivíni". Povídky. 2. vydání.
   "Valerián Zloch". Román. 2. vydání.
 • 1911
   "Příhěh o sličné myslivcové". Večerní hovory. Novely. 2. vydání.
 • 1912
   "Milý tatínek". "Starý kozel". Veselohry.
   "Přes tři vrchy". Drama.
   "Z brdských lesů" Povídky. 2.. vydání.
 • 1913
   "Bitevní vichřice"
   "Okouzlení". Román. 2. vydání.
 • 1914
   "Listí po krajích rozváté". Básně.
   "Mladost radost". Povídky. 2. vydání.
   "Z lesů zaznívá zpěv". Rom8n. 2. vydání.
 • 1915
   "Temné síly". Novely. 2. vydaní.
   "Vlna za vlnou se valí". Román. 2. vydaíní.
 • 1917
   "Kašpárek". Román. 2. vydání.,
   "Kvetoucí stromky". Novely. 2. vydání.
   "Neobyčejné příběhy". 2. vydání.
 • 1918
   "Čarovná kořist". Román.
   "Červený jezdec". Povídky.
   "Lípy u našich cest". Novely.
   "Rolničky". Humoresky.
 • 1919
   "Poslední muž". Veselohra. 6. vydání.
   "U pěti moří". Básně.
 • 1920
   "Bílý pták". Povídky. 2. vyd.
   "Pýcha". Román.
 • 1921
   "Nevěsty". Povídky.
 • 1922
   "Černý komediant". Povídky.
   "Ořechy". Veselohra.
 • 1923
   "Srdcová královna". Dram. báseň.
   "Ubitý drak". Hra.
   "V ďáblově kočárku". Dva romány.
   "Zahozený nůž". Hra.
 • 1924
   "Housenky". Veselohra.
   "Tři dvory". Román.
 • 1925
   "Májové proutky". Tři romány.
   "V malém království". Román.
 • 1927
   "Klekání". Povídky.
   "Mezi jednou a pěti". Román.
   "Poznamenaní andělé". Dva romány.
   "Při louči". Povídky.
   "V tlačenici". Povídky.
 • 1928
   "Milionářky". Veselohra.
 • 1929
   "Je podzim, ovoce voní". Básně.
   "Jeho nevinné oči". Hra.
   "Skok do tmy". Román I-IV.
 • 1930
   "Dcerka mlynářova". Román v písních.
 • 1931
   "Maminčiny starosti". Veselohra.
 • 1932
   "Černý plamen". Román.
   "Pod stromem života". Povídky.
   "Příliš na člověka". Román.
   "Vzrušující ženy". Tři romány.
 • 1934
   "Pozdě". Román. 1935
   "Večerní zvon". Básně.
 • 1936
   "Daniel v jámě lvové". Román.
   " Nejsladsí ovoce". Kniha úsměvů a veselosti.
   "Pokušení". Román.
   "Příhody líbezných žen". Dva veršované románky.
   "Stopy v utichlé krajině". Romány.
 • 1937
   "Ojíněný hrozen" a "Rozmary jarních vod", Básně.
 • 1938
   "Prohlubně tajemství".
   "Velká láska".
   Vrátí se?" Romány.
 • 1939
   "Chytráci a dobráci". Veselé příběhy.
   "Krása je ve všem". Básně.
 • 1940
   "Uvězněná láska". Román.
   "Užaslé stáří". Básně.
   "Milostný sen". Poesie. 


[Na začátek stránky]