Průvodce Okolo Brd: Neumětely

Pověst o Horymírovi


Horymír na Šemíku
Statečný a opatrný rytíř Horymír vládl na hradě "Neumětel" na úbočí Housiny. Bylo to v dobách knížete Křesomysla, kdy lidé, nechávajíce pole ležet ladem, stěhovali se do míst, kde se nalézaly kovy. Horymír vida, že počínání toto je neblahé a že nastává hlad, prosil knížete na Vyšehradě, aby lid vrátil k pluhu. Ale marně a ještě se mu horníci z Březových Hor pomstili tím že mu vypálili dvůr.
Horymír za to zavalil se svými lidmi příbramské doly. Byl zajat a Křesomyslem odsouzen k smrti. Před popravou si vyžádal, aby se směl projet na svém koni Šemíkovi třikrát po knížecím dvoře. To mu bylo dovoleno. Při jízdě se jezdec naklonil koňovi k uchu a něco zvířeti pošeptal. Šemík se vzepjal a mocným skokem se přehoupl přes vyšehradské hradby, seběhl po skále, skočil do Vltavy, přeplaval na protější břeh a tak zachránil pánovi život. Ba donesl ho ještě do Neumětel. Ale tam podlehl vnitřním zraněním, skonal a byl pohřben pod velikým kamenem u vrat Horymírova dvora.
V Neumětelích věří, že kdykoli hrozí osadě nebezpečí, dává kámen znamení rachotem a klepáním. Když se jím pohne, jsou Neumětely stížené ohněm.
Říká se, že jen se Horymír dostal na druhý břeh Vltavy, tak se odtud Křesomyslovi vysmál. Od té doby se začlo levému břehu Vltavy říkat Smíchov.


[Na začátek stránky]