Průvodce Okolo Brd: Nový Knín

 

Říčka Kocába


Kocába v Kníně

...dole u Kocáby kuňkaly dvě žáby...

Kocába pramení asi 1,5 km východně od Příbrami v nadmořské výšce 537 m/n.m.. Protéká chovnými rybníky u Višňové a teče severovýchodním směrem k Ouběnicím a Dalekým Dušníkům. Na hrázích chovných rybníků jsou památné stromy, převážně duby. Míjí ves Rybníky (od které je splavná pro sportovní lodě), pod Dobříší přijímá z levé strany potok z Huťského rybníka, dále protéká Nový Knín, Velkou Lečici a ve Štěchovicích se vlévá do Vltavy ve 198  m/n.m.
Celková délka toku je 47,2 km a povodí má plochu 313 km2. Průměrný průtok u ústí je 0,62 m3 za vteřinu. Od pramene k Dobříši jde o pstruhovou vodu.
Až k Novému Knínu Kocába teče lukami a nízkými lesíky ve značně zarostlém korytě. Pod Novým Knínem se údolí úží a prohlubuje. Zde říčka protéká chatařskou oblastí s velkým množstvím nízkých lávek. Poslední 4 km je řečiště regulováno nízkými hrázemi a několika kolmými stupni.
Kocába se zapsala do dějin trampingu, neboť hned po I. světové válce začala být navštěvována milovníky divokého západu, kteří Kocábu přezdívali Hadí řekou.
Od třicátých let našeho století pak oživilo skalnatý kaňon stovky chatiček starých trampských osad, jako jsou Ascalona, Maják Dashwood, Rewaston, Loussiana a j. 


[Na začátek stránky]