Průvodce Okolo Brd: Řevnice

 

Fara v Řevnicích
V letech 1612-1905 sídlili kněží řevnické farnosti na zámku v Dobřichovicích. I když se farníci několikrát pokoušeli dostat faráře opět do svého středu (např. 1786), byl jejich požadavek několikrát odložen. Teprve v roce 1904 za generála-velmistra Františka Marata se řád Křižovníků s červenou hvězdou (který farnost spravoval) uvolil, že postaví faru na svoje útraty a zároveň důkladně opraví kostel. Řád bude také plně hradit dotaci faráři a služné regenschorimu a kostelníkovi a vůbec všechny kostelní náklady. Faru projektoval ing. arch. Eduard Sochor v pseudobarokním slohu. Byla postavena v letech 1904-05 a dne 30. července 1905 slavnostně otevřena a zároveň uvítán nový farář Rudolf Čapek.
Nad vchodem je socha Krista dobrého pastýře. 


[Na začátek stránky]