Průvodce Okolo Brd: Řevnice

 

Kaple sv. Jana Sarkandera v Olomouci
Postavena byla podle projektu architekta Edvarda Sochora v rozmezí let 1909 – 1912 a je považována za jeho nejvýznamnější dílo.
Vlastní stavba byla ukončena roku 1910, k vysvěcení kaple ale došlo až po dokončení sochařské výzdoby v roce 1912. Architekt Sochor tuto pozdně historizující stavbu koncipoval v duchu neobaroka, inspiroval se zejména českými centrálními kopulovými stavbami. Výmalbu kaple provedli malíři Jakub Obrovský a Jano Köhler. Velmi kvalitní je kamenická výzdoba kaple, navržená rovněž architektem Sochorem, která vychází nejen z prvků baroka, ale i v té době aktuálního secesního slohu. V kameni na fasádě kaple je ztvárněna mimo jiné také podobizna autora projektu této nevelké stavby, stejně jako dvě další poprsí - tehdejšího arcibiskupa Františka Saleského Bauera a preláta Ignáce Panáka. V ose fasády presbytáře je umístěna socha sv. Jana Sarkandra, nad schodištěm před kaplí pak socha sv. Jana Nepomuckého. Bohatá je i sochařská exteriérová výzdoba kupole, kde centrálními postavami čtyř figurálních skupin jsou slezská světice sv. Hedvika, patronka Olomouce sv. Pavlína, dále sv. Ignác a sv. Klement M. Hofbauer. V suterénu jsou dodnes uchovány a vystaveny dobové mučící nástroje. 


[Na začátek stránky]