Průvodce Okolo Brd: Řevnice

 

ing. arch. Eduard (Edvard) Sochor (1862-1947)
Architekt Eduard Sochor se narodil 21.9.1862 ve Vlčí u Chlumčan čp. 23. Vystudoval reálku v Rakovníku. Pokračoval na technice v Praze, na technice v Berlíně a na akademii věd ve Vídni, kde se zaměřil především na studium středověké architektury. V roce 1889 odjel studovat do Paříže. V následujícím roce získal stipendium města Prahy na studium gotiky v severní Francii a Anglii. Rok na to obdržel další podporu ke studiu gotiky na jihu Francie a ve Španělsku a maurského stavitelství v Andalusii a severní Africe.
Přesnými zákresy památek si vydobyl pozornost centrální komise památek v Paříži, která ho podpořila na afrických cestách přes Tlemsén (Alžír), Lambese a Tebes.
Za pobytu v Paříži také pracoval u restaurátora de Baudota (žák Viollet-le-Duca) a Charlese Garniera.
Díky přesné kresbě byl vybrán k ilustraci dokumentu o Chateau de Pierrefonds a k podrobným zaměřením katedrál v Remeši a Amiensu.
Navštívil také Švédsko a USA.
Po dvouletém pobytu v zahraničí se vrátil do Čech a zde se účastnil přípravných prací pro národopisnou výstavu v Praze. Součástí expozice byla "výstavní dědina", pro kterou provedl stavbu venkovského kostelíka (1895).
Dne 17.9.1896 se oženil s Miladou Křižíkovou.
Projektoval několik kostelů a far, prováděl rekonstrukce kostelů v Praze a Rakovníku, domy v Praze, sokolovnu v Říčanech a j. V Řevnicích, kde si postavil vilu, začal pracovat i jako člen městského zastupitelstva. Založil novou čtvrť a sám projektoval jedny z prvních vil pod lesem v nynější Sochorově ulici. V r.1899 provedl regulaci Nezabudického potoka od ulice Komenského k řece. Pro architekta Sochora nebylo pod úroveň realizovat stavby i podle návrhu jiných architektů (Rakovník, Plzeň).
Jeho tvorba se zpočátku inspiruje románským slohem, později barokem, doplněným o řadu secesních prvků.
Byl příznivcem sportu a vedle vybudování tenisových dvorců v Řevnicích v roce 1923-1928 sestavil i fotbalové mužstvo, které hrálo pouze přátelská utkání s mužstvy z Prahy na oploceném hřišti za vodou v "Třešňovce".
V Řevnicích také 6.6.1947 zemřel a je pohřben na místním hřbitově.

Literatura:
Ottův slovník naučný XXIII. Praha 1905
Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890 III/2 str 176, Academia Praha 2001
Pavel Zatloukal: Příběhy dlouhého století, str. 560, Muzeum Olomouc, Olomouc 2002

Z díla: 


[Na začátek stránky]