Průvodce Okolo Brd: Řevnice

 

Dominikánský zámeček - Kulturní středisko


Dominikánský zámeček nechal v šedesátých letech 19. století postavit žebrácký sládek Leopold Havlík (1820-1887). Ten v polovině 19. stol. zakoupil řevnický statek a tzv. panský dům ( zámeček) měl být první budovou areálu, který chtěl doplnit pivovarem. V roce 1881 z finančních důvodů velkostatek prodal řádu dominikánů u svatého Jiljí v Praze a najal si colloredo-mansfeldský dvůr ve Dlouhé Lhotě u Příbrami.
Objekt byl v letech 1997 - 8 rekonstruován a dnes slouží kulturním účelům. V přízemí je umístěna městská knihovna Ignáta Herrmanna a kancelář s učebnami kuturního střediska. Místnosti v prvním patře jsou využívány základní uměleckou školou a velký sál je místem častých koncertů či výstav. Ve druhém patře má své místo (sklad kostýmů a rekvizit) i řevnický ochotnický spolek. 


[Na začátek stránky]