Průvodce Okolo Brd: Řitka

 

ŘitkaPohled od jihu

Z historie:
Podle Profouse je obec Řitka v roce 1310 zmiňovaná jako Jägersdorf, v roce 1387 jako Lhotka, řečená Rzytka.
Osada vznikla v první polovině 14. století. Při manském dvoře kolem 1416 vznikla tvrz, na které seděl Vaněk Řitka ze Lhoty. Po něm získal tvrz jeho bratr Jakub, ale jeho synové pak Řitku prodali Mikuláši Kfelířovi ze Zakšova. Druhý manžel jeho dcery Aleny Adam Rosendorf z Plakvic pak postoupil statek kapli Všech svatých na Pražském hradě. Pak došlo k úpadku a 1544 se tvrziště i celá ves označují za pusté.
Teprve o sto let později se opět na Řitce obnovuje hospodářská činnost a s ní i panské sídlo. Vzpomíná se zde vedle zámku stodola, mlýn, kovárna, pivovar a vinopalna. Pivovar ukončil svou činnost až v roce 1900. Dnes se stává Řitka především residencí pro movitější Pražany.

Zámek na severním okraji obce u rybníka (chovný rybník s restaurací Sokolovna).

Kaple na návsi obce je zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Původně dřevěná, od roku 1820 zděná. Čtyři mohutné lípy okolo jsou také z roku 1820.

V lese, severně od obce je tzv. Brandisova hrobka.

Blízkost Prahy znamená pro Řitku pozornost bohatých investorů. Díky tomu již z dálnice vidíme pod lesem ve směru na Mníšek honosné vily. Jednou z typických staveb tohoto boomu je i tzv. S-Club.

V obci je pohostinství Panský dvůr, kde se v roce 2003 konalo výroční zasedání Welsh-corgi klubu Čech, Moravy a Slezska.

Osobnosti:
Pro většinu lidí je Řitka především bydlištěm zpěvačky Heleny Vondráčkové. Obec měla však ještě jinou slavnou obyvatelku, totiž hraběnku Latu Brandeisovou (1895-1981). Mužskými zástupci slavných obyvatel Řitky je fyzik prof. Niederle a bývalý ministr Luboš Dobrovský. 


[Na začátek stránky]