Průvodce Okolo Brd: Vysoká u Příbrami

 

ing. arch. Čeněk Gregor (1847-1917)Čeněk Gregor podle obrazu Václava Brožíka z roku 1894
Čeněk Gregor * 17. 8. 1847 Svratka, + 5. 11. 1917 Praha
Střední školu absolvoval ve Vysokém Mýtě a v Kutné Hoře. V letech 1865-70 studoval na pražské technice. Praxi absolvoval ve Vídni u Josefa Hlávky.
Od mládí pracoval ve veřejném životě svého rodiště, byl zakladatelem svrateckého divadelního spolku Kollár a po dokončení studií se stal význačným stavitelem, jemuž Praha vděčí za četné krásné stavby. Byl primátorem města Prahy (období: 17.11.1893 - 12.12.1896), dal podnět k postavení pomníku M.J. Husa na Staroměstském náměstí od sochaře Ladislava Šalouna, jako stavbyvedoucí dokončil za onemocnělého stavitele Hlávku budovu Národního divadla a stavěl budovu Muzea království Českého, palác Živnostenské banky, Wilsonovo (Hlavní) nádraží, Průmyslovou školu na Smíchově i lékařskou fakultu. Byl čestný předseda Národopisné výstavy v Praze roku 1895. Dne 15. 8. 1917 byl jmenován čestným občanem Svratky a 17. 8. 1947 (100 let od narození) mu byla odhalena pamětní deska.

Hlavní realizované projekty:
Zámeček pro hraběte Kounice čp. 69. ve Vysoké u Příbrami (1877)
Nájemní domy čp. 1598/II, 983/II, 1608/II, 1626/II, 1683/II, 65/II (s K. Starkem)
Novorenezanční klinika v ulici Na bojišti v Praze (1891)

Literatura:
Pavel Vlček, ed.: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Academia Praha 2004

[Na začátek stránky]