Průvodce Praha-jih: Jažlovice


akad. mal. Jan Umlauf [1825-1916]


Jan Umlauf

Jan Umlauf se narodil 21. 5. 1825 v Mlýnici (u Červené Vody) a zemřel 9. 1. 1916 v Kyšperku (Letohrad).
Jan Umlauf se narodil do rodiny malíře a řezbáře Dominika Umlaufa (1792-1872), který sice neměl odborného vzdělání, ale dokázal se výtvarnými pracemi uživit. Naproti tomu jeho synové Jan a Ignác (Hynek 1821-1851) už studovali na akademii v Praze a od roku 1839 ve Vídni. Mezi jinými byl jejich učitelem i F. Führich.
Na rozdíl od staršího, nadanějšího, avšak předčasně zemřelého bratra Ignáce (Hynka), který působil v zahraničí, se Jan vrátil do Kyšperka a věnoval se především církevnímu malířství. Tenkrát to byl i mimo velká města poměrně jistý zdroj obživy. Jan Umlauf však nepohrdl ani méně vznešenými zakázkami. Např. pro králický střelecký spolek maloval terče apod. O tom, že byl majetným obyvatelem města, svědčí mj. to, že měl volební právo do obecního zastupitelstva, které bylo přiznáváno na základě výše majetku.
Jeho dílo je ohromující. Uvádí se, že je autorem více než 300 velkých oltářních obrazů, asi 400 portrétů a vytvořil více než 20 křížových cest. Portrétoval mnoho předních měšťanů v Kyšperku, v Ústí nad Orlicí a jinde. Nejvíce se věnoval církevnímu umění. Jeho obrazy zdobí více než 100 kostelů v okolí Kyšperka, na Ústecku a Lanškrounsku, na Moravě i ve vzdálenějších krajích Čech, např. 66 obrazů na Svaté hoře u Příbrami. Umlaufův obraz nalezneme např. v kostele sv. Ignáce v Praze, či v kostele sv. Václava v Jažlovicích u Říčan.
Řada z jeho obrazů je vystavena na zámku v Letohradě. Jako projev úcty "svému" městu, odkázal místní Vojáčkově školní galerii mj. portréty svých rodičů.
Jan patřil také k průkopníkům fotografie. Námětem jsou především krajiny z let 1865 až 1875, a to z okolí Letohradu a Příbrami.
Ačkoli byl dvakrát ženatý, zemřel bez potomků.
[Na začátek stránky]