Průvodce Praha-jih: Jažlovice


Ferdinand Vach [1860-1959]
Ferdinand Vach
Ferdinand Vach se narodil 25. 2. 1860 v Jažlovicích u Říčan a zemřel téměř stoletý 16. 2. 1959 v Brně.

Syn kantora Josefa Vacha (1830-1906). Z osmi dětí zvolili hudbu za své povolání Josef, Emanuel a Ferdinand. Ferdinand se živil v Praze jako vokalista-altista na Strahově a působil v chlapeckém sboru Žofínské akademie (1871-73). Po návštěvě měšťanské školy ve Vlašimi (1873/76) studoval v Praze rok varhanickou školu v roce1876, ale pro nedostatek prostředků vystoupil a byl podučitelem v Souticích (od 22. 1. 1877 do 8. 1878) a v Lešanech u Netvoříc (od 1878 do 15. 3. 1880).
Po studiu na učitelském ústavu v Soběslavi zastupoval nemocného bratra Josefa jako sbormistr v Bělé Crkvi v Banátě, po návratu do vlastí dokončil varhanickou školu (1882-85) a byl zároveň varhaníkem a sbormistrem v Karlině, v Besedě dělnické i ve Slavoji.
Krátkou dobu zastával kapelnické místo v brněnském Národním divadle. V letech 1887-1905 působil jako sbormistr sboru Moravan, později na učitelském ústavu v Kroměříži. Roku 1903 založil ze svých žáků rozesetých po celé Moravě Pěvecké sdruženi moravských učitelů. Do Brna přišel roku 1905 již jako uznávaný umělec. Roku 1912 založil Sbor moravských učitelek, který od 1956 nese jméno Váchův sbor moravských učitelek. Z obou těles vytvářel, které si svým mistrovstvím získaly uznání doma i v zahraničí (hlavně Rusko, Jugoslavie, Itálie).
Byl propagátorem české sborové tvorby. Autor teoretických studií o sborovém zpěvu. Ze skladatelského díla mají vyznam zejména sbory, kantáty, orchestrální, chrámová, scénická a jiná hudba. Od 1955 řádný člen České akademie věd a umění.[Na začátek stránky]