Spořilov

 

Návrh kostela P. Marie pro Plzeň - Bolevec„V Bolevci měl stát moderní kostel, dokonce s ženským klášterem“, jak informuje architekt Jan Soukup. Pro stavbu byl vybrán pozemek v sousedství boleveckého hřbitova.Úmysl se zrodil ještě před druhou světovou válkou a svatyně měla být zároveň boleveckým farním kostelem. Projektem byl pověřen pražský architekt Jaroslav Cuhra, který v roce 1942 vypracoval studii farního chrámu Panny Marie, Královny České země a svatých patronů českých. Budoucí svatyně měla být obklopena celým komplexem budov. Farní areál by doplňovaly ubytovny komunity řeholnic, před západní fasádou kostela architekt navrhoval zbudovat uzavřené atrium s moderními arkádami, což na danou dobu nebylo právě obvyklé řešení. Sám kostel, vlastně obrovský hranol s geometrickými dekoracemi stěn, podobou vlastně připomínal pražskou budovu kostela Nejsvětějšího srdce páně od architekta Plečnika.
Klášterní areál ovšem neměl být žádným izolovaným hermeticky uzavřeným komplexem. Na plánech vidíme celou řadu staveb, které naopak počítaly s velkým podílem věřících laiků na životě areálu. Patří sem například výstavní síň, prodejna liturgických předmětů, salonek, hovorna, kde by se sestry žijící v klausuře mohli setkávat s těmi, kdo nejsou členy řádu, křestní kaple a samozřejmě i sociální zázemí. Zimní kaple mariánské družiny je jasným důkazem, že se počítalo právě s aktivním zapojením laiků. Laičtí věřící měli možnost realizovat svoji náboženskou a duchovní činnost právě v bratrstvech podobného typu. Zajímavostí je i plánovaná kaple Božího hrobu, což je svébytná a ojedinělá část religiózní architektury, kopírující podobu kaple Božího hrobu, která se nachází v izraelském Jeruzalémě. Atrium pak měla zdobit zastavení křížové cesty. Z hospodářských budov jsou navrženy nejen sklady, provozní hala a chlévy, ale i třeba moderní garáže. Nad celým komplexem se pak měla zvedat úctyhodná a majestátně vyhlížející hranolová věž zvonice. Netyčí se a na místě zamýšleného kláštera naleznete v sousedství hřbitova jen pár stánků s věnci a květinami.


Pohled do nádvoří


 [Na začátek stránky]