Průvodce Praha: Spořilov

   Babočka bodláková - Vanessa (Pyrameis, Cynthia) cardui L.


Babočka bodláková na kvetoucí komuli v Severní VI.

V současné době (červenec 2009) zažíváme na Spořilově silnou invazi motýlů - baboček bodlákových. Dnes jsou na Spořilově nejhojnějšími motýli všude, kde něco kvete, např. vedle schodiště u kostela. Nejraději ovšem mají rozkvetlé keře komulí davidových, které přitahují i jiné druhy motýlů.
Babočky bodlákové se sice rozmnožují u nás, ale pouze v létě, kdy se zde rodí 2-3 generace. Evropskou zimu však motýl není schopen přežít (nanejvýš jen na jihu Španělska, Itálie a na řeckých ostrovech). Jeho hlavním zimovištěm je severní Afrika a Arábie, kde přežívá jako imago (dospělý motýl) a odkud v průběhu května až června následujícího roku podniká zpět cestu přes moře, dlouhou 2-3 tisíce kilometrů, směrem na sever (může doletět až na Island, či až do Grónska) a překonává v průsmycích nad ledovci nadmořské výšky i přes 2000 m. Letí jen přes den ve výšce kolem 2 m nad zemí a v noci odpočívá, někdy i na sněhu. Zaznamenána byla i z lodi uprostřed Atlantského oceánu. Po cestě se v jižní Evropě množí a pokračuje v migrační vlně na sever.
V příznivých letech přilétá na Spořilov v takovém množství, že se stává nejhojnějším zástupcem motýlů. Posledními takovými silnými invazemi před letoškem byly roky 1879, 1948, 1952, 1964 a 1996. Někdy však nepřilétá vůbec nebo jen ojediněle a pak je motýl u nás vzácný. Generace vylíhlé u nás na podzim se na zimu opět vracejí do Středomoří, aby se pak na jaře k nám vrátily zpět. V roce 2009 byla invaze těchto motýlů zaznamenána v celé Evropě. Je to spojováno s příznivými podmínkami pro rozmnožení v Africe a teplým jarem v Evropě.
Díky svým leteckým schopnostem je dnes tato babočka rozšířena po všech světadílech s výjimkou Jižní Ameriky. Může létat vytrvale na velké vzdálenosti, a to velmi rychle. Laboratorně bylo změřeno zrychlení až 3 g.

Housenka žije na bodláku, pcháči, kopřivě, chmelu aj. Kuklí se ve svinutých listech.


Babočka bodláková - rub křídel, Spořilov - Severní VI. (na komuli)Babočka bodláková - líc křídel, Spořilov - Lešanská (na hadinci)

Etymologie a zajímavosti:
vanessa - od lat. vanus=marnivý, klamný; cardui - od lat. carduus=bodlák
Motýl dokáže vnímat cukr ještě ve zředění 0,00034% a tudíž patří v tomto směru k nejcitlivějším motýlům

[Na začátek stránky]