Spořilov

 

ing arch Jaroslav Cuhra [1904-1974]Jaroslav Cuhra


Jaroslav Cuhra se narodil 13. 4. 1904 v Česticích u Volyně a zemřel 10. 7. 1974 v Karlových Varech - architekt a český politik, účastník protinacistického odboje, člen Třetího řádu svatého Františka. Architekturu vystudoval na ČVUT v Praze. Potom vedle práce architekta byl aktivním funkcionářem Československé strany lidové (ČSL).
V roce 1934 se neúspěšně účastnil konkursu na projekt kostela blah. Anežky na Spořilově. O rok později s architektem J. Chomutovským se autorsky podílel na tvorbě oltářů na pražském Václavském náměstí a na strahovském stadionu při I. celostátním sjezdu katolíků v ČSR. V roce 1937 projektuje náhrobek terciáře a ministra Noska v Poříčí nad Sázavou.
Za 2. světové války se zúčastnil odbojové činnosti, kdy organizoval spojení mezi pražským a plzeňským odbojem skupin Alex a Úvod. V roce 1945 se aktivně účastnil Pražského povstání.
Po válce byl poslancem Zemského národního výboru za lidovou stranu, náměstkem ministra techniky i členem poradního kruhu arcibiskupa Berana. Úzce se přátelil se svými budoucími spoluvězni, jako byli Josef Zvěřina či Anastáz Opasek, stal se „čestným občanem“ několika měst, k jejichž poválečné obnově přispěl. Jako vysoký úředník ministerstva techniky (prezidiální šéf ministerstva techniky) se zasloužil o výstavbu továrny na penicilin v Roztokách u Prahy (první ve střední Evropě). Politicky působil jako poslanec Zemského národního výboru za ČSL. Po únoru 1948 byl již v dubnu a znovu v listopadu zatčen a ve vykonstruovaném procesu roku 1950 odsouzen na 12 let těžkého žaláře. Nějakou dobu strávil v jáchymovských uranových dolech. V roce 1960 byl amnestován.
Po návratu domů se s přáteli zabýval úvahami o možnostech vytvoření křesťanskodemokratické strany západoevropského typu. V roce 1961 byl za tuto činnost znovu zatčen a odsouzen na 8 let vězení. Propuštěn byl v srpnu 1966, a stal se tak jedním z nejdéle uvězněných politických vězňů v komunistickém režimu v Československu.
Pohřben na Břevnovském hřbitově u sv. Markéty [A, 19, 13]

Z díla:


Realizace:

Projekty:

[Na začátek stránky]