Spořilov - architekt J. Cuhra

 


Návrh kostela sv. Václava pro Plzeň - DoudlevceKostel sv. Václava
Záměr vybudování plzeňských satelitních kostelů se nevyhnul ani jižní okrajové čtvrti Doudlevce. Každý kdo projížděl křižovatkou Zborovské a Průmyslové ulice na okrajové části Doudlevec, nemohl nepřehlédnout poměrně nevzhlednou nízkou dřevěnou zeleně natřenou boudu, nad jejímž štítem se tyčil kříž. Dřevěný objekt kostela. Prý byl postaven na konci druhé světové války americkou armádou, aby se lidé z přilehlých čtvrtí měli kde scházet na bohoslužby, než se opraví některé z plzeňských kostelů, jejichž střechy poškodily tlakové vlny při bombardování Škodovky a koterovského seřaďovacího nádraží.
„Já mám jiné informace“ říká odborník na stavební historii plzeňských kostelů, architekt Jan Soukup. Na prázdném pozemku měl vyrůst kostel zasvěcený svatému Václavu. Stavba byla plánovaná na rok 1948. Přišel únor a komunisté rozhodně nepřáli výstavbě nového kostela. Místo něj se tak využívala provizorní kaple, ona zmíněná nevzhledná budova, jejíž pozůstatek je možno vidět i dnes. „Provizorní kaple byla vlastně boudou, jaké se za války i v poválečném období stavěly coby součást technického zařízení staveb. Tedy jakési boudy pro dělníky a sklad materiálu“, uvádí Soukup. Přesto kaple sloužila jako poněkud kuriózní stavba v řadě ostatních plzeňských kostelů až do roku 1992. Tehdy se kaple ocitla v havarijním stavu a musela být uzavřena.
Do tohoto prostoru byl situován projekt moderního kostela a když si člověk prohlíží návrh lituje, že krásná stavba nemohla být realizována. Autorem projektu byl opět Jaroslav Cuhra, pražský architekt, jehož projektům navrženým pro město Plzeň, jako by se postavila téměř ďábelská síla, ani jeden z nich nebyl uskutečněn. „Díky této skutečnosti snad kromě evangelického kostela Korandova sboru nemá Plzeň žádnou církevní stavbu v moderním slohu“, zamýšlí se Soukup.
[Na začátek stránky]